Samarbejdsaftaler mellem menighedsråd m.v.

To eller flere menighedsråd kan i medfør af menighedsrådslovens § 42 a indgå aftale om samarbejde om løsning af de opgaver, som menighedsrådene i forvejen hver for sig kan finansiere af kirkekassen i henhold til § 2 i lov om folkekirkens økonomi.

By-, Land- og Kirkeministeriet kan herudover i medfør af menighedsrådslovens § 43 godkende, at to eller flere menighedsråd indgår aftale om samarbejde om et nærmere bestemt projekt, som kun kan gennemføres med dispensation fra en eller flere bestemmelser i den kirkelige lovgivning.

By-, Land- og Kirkeministeriet kan desuden i medfør af § 43 b i lov om menighedsråd godkende aftaler om samarbejde, som indgås mellem menighedsråd og provstiudvalg, mellem provstiudvalg eller mellem andre kirkelige myndigheder.

Der skal for alle de nævnte former for samarbejde udarbejdes en vedtægt, som skal offentliggøres. Vedtægten skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvem der deltager i samarbejdet, hvad samarbejdet vedrører, om finansiering af samarbejdet og om, hvordan samarbejdet kan ophæves.