Samarbejdets artSamarbejdende myndighederProvsti og stiftDispensationDato for godkendelse og udløbSe vedtægt (PDF)
Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Frederikssund Provsti og Frederikssund Provstiudvalg om bygningskonsulentMenighedsrådene i Frederikssund Provsti og Frederikssund ProvstiudvalgFrederikssund Provsti, Helsingør Stift§ 17 g, stk. 2 og § 5, stk. 1, i lov om folkekirkens økonomi, § 9, stk. 5, i lov om menighedsråd og § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhedMinisteriet har godkendt vedtægten den 4. maj 2023Se vedtægt - (PDF)
Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Gentofte Provsti om HR samarbejde-ansættelse og administration af personalekonsulent for menighedsrådene i Gentofte ProvstiMenighedsrådene i Gentofte ProvstiGentofte Provsti, Helsingør Stift§ 9, stk. 5, i lov om menighedsrådMinisteriet har godkendt vedtægten den 27. juni 2023Se vedtægt - (PDF)
Vedtægt for samarbejde om den grønne omstilling i Dragør og Store Magleby Sogne i Dragør kommune

Dragør og Store Magleby Sognes Menighedsråd

Amagerland Provstiudvalg

Amagerland Provsti, Københavns Stift§ 17g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomiMinisteriet har godkendt vedtægten den 17. november 2023. Vedtægten er tidsbegrænset til udgangen af 2023Se vedtægt - (PDF)
Vedtægt for samarbejde omkring Folkekirkens Skoletjeneste for Ungdomsuddannelser i Københavns StiftProvstiudvalgene i Københavns StiftProvstiudvalgene i Københavns Stift§ 10, stk. 1, i bekendtgørelse om provstiudvalgenes virksomhed, § 9, stk. 5, i lov om menighedsråd og § 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomiMinisteriet har godkendt vedtægten den 17. april 2023Se vedtægt - (PDF)