Samarbejdsaftaler i 2010

På denne side offentliggøres samarbejdsaftaler mellem menighedsråd og / eller andre kirkelige myndigheder, som er iværksat eller godkendt i 2010.

 

Samarbejdets

art

Samarbejdende myndigheder

Provsti og stift

Dispensation

Dato for godkendelse og udløb

 

Fælles menighedsrådHøve, Flakkebjerg og Fårdrup sognes menighedsrådSkælskør Provsti - Roskilde StiftDisp. frra § 17, stk. 1, ffra 1. s. i advent 2010 til . s i advent 2011  Ikrafttræden 1 s. i advent 2010 - Udløber efter valg til menighedsråd i 2012 Se vedtægt (pdf)
Fælles organistMenighedsrådene i Tilsted, Skjoldborg og Kallerup sogneThisted Provsti - Aalborg StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 12-10-2010 - Ingen udøbsdatoSe vedtægt (pdf)
Horsens KirkegårdeMenighedsrådene i Klostersogn, Vor Frelsers Sogn og Sønderbro SognHorsesns Provsti - Århus StiftSamarbejde i henhold til § 43 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 1-1-2011 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Regnskabs-opgaverNørrevang og Sct. Peders sognes menighedsrådSlagelse Provsti - Roskilde StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 16-12-2010 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Fælles menighedsrådSolbjerg-Skallerup og Dragstrup sognes menighedsrådMorsø Provsti - Aalborg StiftDisp. fra § 2, stk. 3, i lov om menighedsråd Ikrafttræden 25-8-2010 - Udløber med valg til menighedsråd i 2012Se vedtægt (pdf)

Drift af kirkegård

Kirkeby Menighedsråd og Svendborg KirkegårdeSvendborg Provsti - Fyens StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 1-1-2011 - Udløber 31-12-2015Se vedtægt (pdf)
Natkirke- og studenterpræstMenighedsrådene i Horsens ProvstiHorsens Provsti - Århus StiftSamarbejde i henhold til § 43 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 18-11-2010 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Organister og kirkesangereMenighedsrådene i Tjæreby, Sdr. Bjerge og Venslev sogneSkælskør Provsti - Roskilde StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 24-8-2010 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Pasning af udendørsarealerMenighedsrådene i Aaby og Helligånds sogneÅrhus Vestre Provsti - ÅRhus StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 1-11-2010 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Fælles menighedsrådVorning, Kvorning og Hammershøj sognes menighedsrådViborg Østre Provsti - Viborg Stift Disp. fra § 10, stk. 5, i lov om menighedsrådGodkendt 18-11-2010 - Udløber med valg til menighedsråd i 2012Se vedtægt (pdf)
Fælles organistGl. Rye og Låsby sognes menighedsrådSkanderborg Provsti - Århus StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 14-9-2010 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Regnskabs-funktionHorne-Asdal, Tornby-Vidstrup og Hirtshals menighedsrådHjørring Nordre Provsti - Aalborg StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 5-8-2010 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Bistand til at fastsætte kirkegårds-taksterAlle provstiudvalg i Fyens Stift og Fyens StiftSamarbejde i henhold til § 43 b i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 15-10-2010 - Udløber 1-9-2012Se vedtægt (pdf)
Organisters og kirkesangeres arbejdsstederAlleshave, Bregning, Bjergsted, Viskinge og Aunsø sognes menighedsrådKalundborg Provsti - Roskilde StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 9-9-2010 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Skole-kirke samarbejde og kurserMenighedsrådene i Norddjurs ProvstiNorddjurs Provsti - Århus StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 6-9-2010 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Fælles kordegne- og fælles regnskabs-funktionEggeslevmagle og Skælskør sognes menighedsråd

Skælskør Provsti - Roskilde Stift

Samarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 11-5-2010 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
HR-funktionProvstiudvalg og stiftsøvrighedViborg Domprovsti og Viborg Østre Provsti - Viborg StiftSamarbejde i henhold til § 43, stk. 1, i lov om menighedsrådIkrafttræden 16-4-2010 - Ingen udløbsdato Se vedtægt (pdf)
HR-funktionProvstiudvalg og stiftsøvrighedHerning Nordre og Herning Søndre Provsti - Viborg StiftSamarbejde i henhold til § 43, stk. 1, i lov om menighedsråd - Disp. fra § 17 g, stk. 4, i lov om folkekirkens økonomiGodkendt 2-2-2010 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Fælles musikalsk sogne-medhjælperMenighedsrådene i Alslev, Billum og Janderup sogneVarde Provsti - Ribe StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 6-11-2009 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Fælles organistMenighedsrådene i Alslev, Billum og Janderup sogneVarde Provsti - Ribe StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 6-11-2009 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Folkekirkens undervisning og skoletjenesteMenighedsrådene i Randers Søndre og Randers Nordre Provsti og 10 menighedsråd i Favrskov ProvstiRanders Søndre Provsti, Randers Nodre Provsti og Favrskov Provsti - Århus StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 5-5-2010 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Fælles elektronisk kalenderMenighedsråd i Brabrand, Fårup-Sabro, Gellerup, Hasle, Helligånds, Lyngby, Møllevang, Sdr. Aarslev og Åby sogneÅrhus Vestre Provsti - Århus StiftSamarbejde i henhold til § 42 og § 43 a, stk. 1, i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 1-5-2010 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Kalkning af kirker m.v.14 menighedsråd i Holbæk ProvstiHolbæk Provsti - Roskilde StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 1-4-2010 - Genforhandles 2. halvår 2012Se vedtægt (pdf)
Fælles menighedsrådRubjerg, Jelstrup og Lyngby sognes menighedsrådHjørring Søndre Provsti - Aalborg StiftDisp. fra § 2, stk. 3, og § 10, stk. 1, i lov om menighedsrådIkrafttræden 1-4-2010 - Udløber med valg til menighedsråd i 2012Se vedtægt (pdf)
Fælles drift af kirkegårdeFredens, Transbjerg og Skåde sognes menighedsrådÅrhus Søndre Provsti - Århus StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 25-2-2010 - Udløber 31-8-2012Se vedtægt (pdf)
KirkehøjskoleAvedøre, Hvidovre, Risbjerg og Strandmark sognes menighedsrådRødovre-Hvidovre provsti - Helsingør StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 23-3-2010 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Folkekirkelig skoletjenesteMenighedsrådene i Gentofte ProvstiGentofte Provsti - Helsingør StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigVedtægt ændret 10-2-2010 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Fælles ansættelse af personaleStenløse og Veksø sognes menighedsrådFrederikssund Provsti - Helsingør StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 15-2-2010 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Fælles menighedsrådGrandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes menighedsrådHolbæk Provsti - Roskilde StiftDisp. fra § 2, stk. 3, og § 10, stk. 1, i lov om menighedsrådIkrafttræden 23-1-2010 - Udløber med valg til menighedsråd i 2012

Se vedtægt (pdf)

Fælles kordegnekontorMenighedsrådene i Blågårdens og Bethlehems sogneNørrebro Provsti - Københavns StiftSamarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd - Disp. ikke nødvendigIkrafttræden 11-1-2010 - Ingen udløbsdatoSe vedtægt (pdf)
Fælles menighedsrådMenighedsrådene i Stigs Bjergby og Mørkøv sogneKalundborg Provsti - Roskilde StiftDisp. fra § 2, stk. 3, og § 10, stk. 1, i lov om menighedsrådGodkendt 11-1-2010 - Udløber med valg til menighedsråd i 2012Se vedtægt (pdf)