Samarbejdsaftaler i 2007

På denne side offentliggøres samarbejdsaftaler mellem menighedsråd og / eller andre kirkelige myndigheder, som er iværksat eller godkendt i 2007.

 

Samarbejde mellem menighedsråd

Samarbejdets art

Samarbejdende myndigheder

Provsti og stift

Dispensation

Dato for godkendelse og udløb

 

Fælles menighedsrådTyrsted og Uth sognes menighedsrådHorsens Provsti - Århus StiftFra lov om menighedsråd § 2, stk. 3 (rådets sammensætning) og § 10, stk. 1 (kirkeværge)Godkendt 13-12-2007 - Ingen tidsbegrænsningSe vedtægt (pdf)
Ungdomspræst og Skole-kirke-
samarbejde
Menighedsråd i Vejle ProvstiVejle Provsti - Haderslev StiftSamarbejde i henhold til lov om menighedsråd § 42a - dispensation ikke nødvendigIkrafttræden 22-10-2007 - Ingen tidsbegrænsningSe vedtægt (pdf)
Ansættelse og adm. af stilling som gade- og ungdomspræstBudolfi, Hans Egede, Hasseris, Margrethe, Sankt Markus, Vejgård, Vesterkær og Vor Frue sognes menighedsrådBudolfi Provsti - Aalborg StiftSamarbejde i henhold til lov om menighedsråd § 42a - dispensation ikke nødvendigIkrafttræden 1-11-2007 - Ingen tidsbegrænsningSe vedtægt (pdf)
Fælles præstesekretærSøften og Foldby  sognes menighedsrådFavrskov Provsti, Århus StiftSamarbejde i henhold til lov om menighedsråd § 42a - dispensation ikke nødvendigIkrafttræden 26-9-2007 - Ingen tidsbegrænsningSe vedtægt (pdf)
Samdrift af kirkegårde m.v.Pastoratsrådet for Visby, Heltborg og Villerslev sogne samt Hurup menighedsrådSydthy Provsti - Aalborg StiftSamarbejde i henhold til lov om menighedsråd § 42a - dispensation ikke nødvendigIkrafttræden 4-9- 2007 - Vilkår forhandles igen i 2011Se vedtægt (pdf)
Bistand til personale-
administration
Alle menighedsråd i Nyborg ProvstiNyborg Provsti - Fyens StiftDispensation ikke nødvendigIkrafttræden 1-9-2007Se vedtægt (pdf)
Arbejdsgiver- og kontaktperson-
funktioner for sognemedhjælper
Christians og Islands Brygge Sognes menighedsrådAmagerbro provsti - Københavns StiftFra § 10, stk. 5 i lov om menighedsrådGodkendt 25-7-2007 - Ikrafttræden 4-9-2007Se vedtægt (pdf)

Personale-

konsulent

Menighedsrådene i Horsens ProvstiHorsens Provsti - Århus StiftSamarbejde i henhold til lov om menighedsråd § 42a - dispensation ikke nødvendigIkrafttræden 9-7-2007 - Ingen tidsbegrænsningSe vedtægt (pdf)
Folkekirkens SkoletjenesteMenighedsrådene i Albertslund KommuneGlostrup Provsti, Helsingør StiftSamarbejde i henhold til lov om menighedsråd § 42a - dispensation ikke nødvendigIkrafttræden 21-6-2007 - Ingen tidsbegrænsningSe vedtægt (pdf)
Delvis gensidig vikarforpligtelse for gravereØster Hæsinge og Brahetrolleborg sognes menighedsrådFåborg Provsti, Fyens StiftSamarbejde i henhold til lov om menighedsråd § 42a - dispensation ikke nødvendigIkrafttræden 1-5-2007 - Ingen tidsbegrænsningSe vedtægt (pdf)
Fælles organistSøften og Foldby  sognes menighedsrådFavrskov Provsti, Århus StiftSamarbejde i henhold til lov om menighedsråd § 42a - dispensation ikke nødvendigIkrafttræden 14-3-2007 - Ingen tidsbegrænsningSe vedtægt (pdf)
Fælles kirkesangerSøften og Foldby  sognes menighedsrådFavrskov Provsti, Århus StiftSamarbejde i henhold til lov om menighedsråd § 42a - dispensation ikke nødvendigIkrafttræden 14-3-2007 - Ingen tidsbegrænsningSe vedtægt (pdf)

Fælles menighedsråd

Rosenvængets og Davids sognes menighedsråd

Østerbro Provsti, Københavns Stift

Fra lov om menighedsråd § 2, stk. 3 (rådets sammensætning og § 10, stk. 1 (kirkeværge)

Godkendt 9-2-2007 - Ikrafttræden 10-2-2007 - Udløber 1. sønd. i advent 2008

Se vedtægt

(pdf)

Børne- og ungdomskorMenighedsråd i Vesterbro provstiVesterbro provsti, Københavns stift Samarbejde indledt 2003 - Ændring af vedtægt godkendt 23-01-2007 - Ingen tidsbegrænsningSe vedtægt  (pdf)

Til top

Samarbejde mellem provstiudvalg

Samarbejdets

art

Samarbejdende myndigheder

Stift

Dispensation

Dato for godkendelse og udløb

 

Fælles provstiudvalgProvstiudvalgene for Herning Nordre og Herning Søndre provstierViborg StiftFra lov om folkekirkens økonomi § 17 aGodkendt 11-12-2006 - Løber fra 1-1-2007 til nyvalg af provstiudvalg 2009Se vedtægt (pdf)

Til top

Samarbejde mellem forskellige kirkelige myndigheder

Samarbejdets

art

Samarbejdende myndigheder

Provsti og stift

Dispensation

Dato for godkendelse og udløb

 

Personale-

administrativt

samarbejde

Fyens Stift, Kerteminde Provstiudvalg, menighedsrådene

i Kerteminde Provsti

Fyens

 

Oprindeligt godkendt i 2002 - Ved tillæg af 15-5-2007 forlænget til 31-12-2012

Se vedtægt

(pdf)

- Se tillæg til vedtægt