Samarbejdsaftaler 2018

På denne side offentliggøres samarbejdsaftaler mellem menighedsråd og/eller andre kirkelige myndigheder, som er iværksat eller godkendt i 2018.

 

Samarbejdets

art

Samarbejdende myndigheder

Provsti og stift

Dispensation

Dato for godkendelse og udløb

 PDF

Vedtægt for samarbejde om ansættelse af provstikonsulent

Syddjurs og Norddjurs provstiudvalg

Syddjurs provsti, Norddjurs provsti og Aarhus Stift

Dispensation: §17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi samt  §10, stk. 1, i bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed

Ministeriet har godkendt vedtægten den 26. juni 2018

Se vedtægt (PDF)   

Vedtægt for samarbejde mellem stiftsøvrigheder om "Folkekirke og religionsmøde"København Stiftsøvrighed, Fyens Stiftsøvrighed, Aalborg Stiftsøvrighed, Viborg Stiftsøvrighed, Århus Stiftsøvrighed, Haderslev Stiftsøvrighed, Ribe Stiftsøvrighed, Lolland-Falster Stiftsøvrighed og Roskilde Stiftsøvrighed.København Stift, Fyens Stift, Aalborg Stift, Viborg Stift, Århus Stift, Haderslev Stift, Ribe Stift, Lolland-Falster Stift og Roskilde Stift.Ministeriet har godkendt vedtægten den 15. juni 2018Se vedtægt (PDF)
Finansiering over den lokale kirkelige ligning af udgifter ved etablering, møblering og udsmykning af kirkerum på Nyt Aalborg Universitetshospital14 provstier i Aalborg Stift14 provstier i Aalborg Stift (13 provstiudvalg da to provstier har fælles provstiudvalg)Dispensation, §17, stk. 2 i Lov om folkekirkens økonomiMinisteriet har givet dispensationen den 5. juli 2018Se samarbejdsaftale (PDF)
Samarbejde på tværs af stiftsgrænser om "Center for Folkekirkens Familiestøtte"Provstiudvalg i og uden for Aalborg StiftAalborg Stifts 14 provstierMinisteriet har givet dispensationen den 3. september 2018Se vedtægten for samarbejdet
(PDF)
Vedtægt for samarbejde om sekretærbistand til præsterne ved Bøvling-Flynder-Møborg-Nees PastoratLemvig Provstiudvalg og Bøvling Menighedsråd

Lemvig Provsti

Viborg Stift

Dispensation: §17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi samt §10, stk. 1, i bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhedMinisteriet har godkendt vedtægten den 4. december 2018Se vedtægten for samarbejdet
(PDF)
Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Grene og Varde provstier i Ribe Stift om ansættelse af fælles personalekonsulent i Grene og Varde provstierMenighedsrådene i Grene og Varde provstierGrene og Varde provstier
Ribe Stift
Dispensation: §9, stk. 5 i lov om menighedsråd samt §17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomiMinisteriet har godkendt vedtægten den 5. december 2018Se vedtægt
(PDF)
Vedtægt for samarbejde om etablering af en projektpulje om finansiering af samarbejde på tværs, diakoni, skoleinitiativer og frivillighedMenighedsrådene i Horsens Provsti og Horsens ProvstiudvalgHorsens Provsti og Aarhus StiftDispensation: §17 g i lov om folkekirkens økonomi samt §43 jvnf. § 43b i lov om menighedsrådMinisteriet har godkendt vedtægten den 11. december 2018Se vedtægt (PDF)
Vedtægt for samarbejde om ansættelse af fælles provstikonsulentMenighedsråd og provstiudvalg i Aarhus Søndre Provsti og Aarhus Nordre provstiAarhus Søndre Provsti og Aarhus Nordre Provsti i Aarhus StiftDispensation: §17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, §10, stk. 1 i bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed samt § 9, stk. 5 i lov om menighedsråd jf. § 43, stk. 1, jf. § 43 b, stk. 1 i lov om menighedsråd.Ministeriet har godkendt vedtægten den 18. december 2018Se vedtægt (PDF)