Samarbejdsaftaler 2019

På denne side offentliggøres samarbejdsaftaler mellem menighedsråd og/eller andre kirkelige myndigheder, som er iværksat eller godkendt i 2019.

 

Samarbejdets

art

Samarbejdende myndigheder

Provsti og stift

Dispensation

Dato for godkendelse og udløb

 PDF

Vedtægt for samarbejde om sekretariat for Personale og Udvikling

Provstiudvalgene for Lemvig Provsti, Struer Provsti og Holstebro Provsti

Lemvig Provsti, Struer Provsti, Holstebro Provsti i Viborg Stift

Dispensation: § 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens

økonomi, jf. § 43, jf. § 43 b, i lov om menighedsråd.

Dispensation: § 10, stk. 1, i bekendtgørelse om

provstiudvalgenes virksomhed, jf. § 43, jf. § 43 b i lov om menighedsråd.

Derudover dispenserer ministeriet fra § 9, stk. 5, i lov om menighedsråd (provsterne kan være kontaktpersoner for provstikonsulenterne i forhold til deres opgaver i det enkelte provsti)

Ministeriet har godkendt vedtægten den 6. februar 2019.

Se vedtægt (PDF)