Samarbejdsaftaler 2016

På denne side offentliggøres samarbejdsaftaler mellem menighedsråd og/eller andre kirkelige myndigheder, som er iværksat eller godkendt i 2016.

 

Samarbejdets

art

Samarbejdende myndigheder

Provsti og stift

Dispensation

Dato for godkendelse og udløb

 PDF

Vedtægt for samarbejde om fælles konsulent til personaleadministrative funktioner.

Humble sogns Menighedsråd, Lindelse-Tryggelev-Fodslette sognes Menighedsråd. 

Langeland-Ærø Provsti

Fyens Stift.
Dispensation fra § 9 i lov om menighedsråd.Ministeriet har godkendt vedtægten den 13. april 2016.Se
vedtægt
(pdf)
Vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalgene for provstierne i Københavns kommune, provsti-udvalget for Frederiksberg provsti og provstiudvalget for Amagerland provsti (i Københavns Stift).Provstiudvalgene for provstierne i Københavns kommune, provsti-udvalget for Frederiksberg provsti og provstiudvalget for Amagerland provsti.Vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalgene for provstierne i Københavns kommune, provsti-udvalget for Frederiksberg provsti og provstiudvalget for Amagerland provsti (i Københavns Stift).Der er dispenseret fra § 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi. Der er tale om et samarbejde i henhold til § 43 b, stk. 1, i lov om menighedsråd.

Ministeriet har godkendt vedtægten den 14. april 2016. 


Samarbejdsaftalen ophører den 31. december 2016.

Se vedtægt (pdf)
Vedtægt for samarbejde om Det Danske PigekorGentofte, Jægersborg og Ordrup sognes menighedsråd.

Gentofte Provsti

Helsingør Stift.
Dispensation fra § 10, stk. 1, i bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed.Ministeriet har godkendt vedtægterne den 24. november 2016.Se
vedtægt
(pdf) 
Vedtægt for samarbejde mellem

Ikast-Brande Provsti og Herning Nordre og Søndre Provstier. HR-konsulent.

Ikast-Brande Provsti og Herning Nordre og Søndre Provstier.

Ikast-Brande Provsti, Herning Nordre og Søndre Provstier og Viborg Stift.

Dispensation fra § 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi.

Ministeriet har godkendt vedtægten den 14. december 2016.Se
vedtægt
(pdf) 
Vedtægt om oprettelse af en stilling som personaleadministrator og personalekonsulent.Vor Frue sogns menighedsråd og Vor Frue-Vesterbro provstiudvalg.Vor Frue-Vesterbro Provsti, Københavns Stift.

Der er dispenseret fra § 17 g, stk. 4, i lov om folkekirkens økonomi og § 10, stk. 1 i bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed. 

Ministeriet har godkendt vedtægten den 21. november 2016.

Se vedtægt (pdf)
Vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalg i Aalborg Stift om ”Folkekirkens Familiestøtte” (Diakoni i Aalborg Stift).Alle provstiudvalg i Aalborg Stift.Alle provstiudvalg i Aalborg Stift.Der er dispenseret fra § 17 g , stk. 2 i lov om folkekirkens økonomi og § 10, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 302 af 26. marts 2007 om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed.

Ministeriet har godkendt vedtægten 12. oktober 2016.

Samarbejdsaftalen gælder fra 1. oktober 2016. Ingen udløbsdato.

Se vedtægt (pdf)
Drift mv. af fælleskrematorium i Fredericia og Kolding provstierMenighedsrådene i de to provstier.Fredericia og Kolding provstier og Haderslev Stift.Samarbejde i henhold til §43 og §43a.Kirkeministeriets brev af 8. november 2016 dok. 130691/16. Træder i kraft den 1. januar 2017. Ingen udløbsdato.Se vedtægt (pdf).