Andre trossamfund og menigheder i Danmark

I Danmark er der grundlovssikret religionsfrihed. Derfor kan borgere i Danmark frit danne trossamfund eller menigheder.

Et trossamfund eller en menighed tilknyttet et trossamfund kan, hvis de ønsker det, søge om anerkendelse fra staten. Anerkendelse af trossamfund og menigheder omfattet af et trossamfunds anerkendelse hører under By-, Land- og Kirkeministeriet.

Ansøgninger om anerkendelse af trossamfund og menigheder omfattet af et trossamfunds anerkendelse sendes til By-, Land- og Kirkeministeriet.

Alle anerkendte trossamfund og menigheder omfattet af et trossamfunds anerkendelse er indført i Trossamfundsregistret. Rettigheder og forpligtelser for anerkendte trossamfund og menigheder omfattet af et trossamfunds anerkendelse indtræder fra det øjeblik, de er indført i Trossamfundsregistret.

Anerkendelse er bl.a. en forudsætning for, at en myndig person med et forkynderembede i trossamfundet eller menigheden kan få tilladelse til at foretage vielser.

Ansøgninger om vielsesbemyndigelse til forkyndere i anerkendte trossamfund og menigheder omfattet af trossamfundets anerkendelse behandles af By-, Land- og Kirkeministeriet.