Vielsesbemyndigelse

Et anerkendt trossamfund kan ansøge om, at en forkynder kan få lov til at vie medlemmer af trossamfundet.

Det er religiøse forkyndere fra anerkendte trossamfund og menigheder, som kan få lov til at vie par, hvoraf mindst den ene af parterne er medlem af trossamfundet eller menigheden (vielsesbemyndigelse).

Hvis et trossamfund har få medlemmer og få vielser om året, skal I ansøge om tilladelse for hver vielse (ad hoc vielsesbemyndigelse). Hvis I har mange vielser, kan I ansøge om en stående vielsesbemyndigelse. Det betyder, at I ikke skal ansøge for hver vielse.

Ansøgning

Hvis et anerkendt trossamfund ønsker at søge om vielsesbemyndigelse til en religiøs forkynder, skal trossamfundet sende en ansøgning til By-, Land- og Kirkeministeriet sammen med de dokumenter, der fremgår af ansøgningsskemaet og af:

Vejledning til ansøgning om vielsesbemyndigelse PDF

Ansøgningsskema til stående vielsesbemyndigelse PDF

Ansøgningsskema til ad hoc vielsesbemyndigelse PDF

Sprogerklæring PDF

Erklæring om kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre PDF

Løfteerklæring PDF

Samtykkeerklæring PDF

Bestil børneattest

Kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre

Fra 1. april 2017 er alle religiøse forkyndere, der søger om vielsesbemyndigelse forpligtet til at deltage i et kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre. Kurset skal være gennemført inden 6 måneder efter meddelelse af vielsesbemyndigelsen.

Kravet gælder både ved ansøgning om enkeltstående (ad hoc) vielsesbemyndigelse og stående vielsesbemyndigelse.

Kurset er af to dages varighed.

Kurset omhandler primært om familieretlige emner.

Der undervises i reglerne om:

- Ægteskabets gyldige indgåelse

- Ægteskabets gyldighed

- Forsørgelsespligt

- Udgangspunktet om formuefællesskab mellem ægtefæller

- Særlige personlige rettigheder, herunder pensioner

- Regler om legitimation

- Aftaler mellem ægtefæller og gaver mellem ægtefæller

- Skilsmisse (retten til skilsmisse) og skilsmissevilkår

- Forældremyndighed/bopæl/proces

- Bodeling

- Bidrag ægtefælle/børn

- Ugifte samboende

- Arveret

Indenfor "frihed og folkestyre" gennemgås:

- Menneskerettighederne og deres betydning i Danmark

- Retten til ikke at blive diskrimineret

- Retssikkerhed (magtens tredeling og det politiske systems opbygning)              

 

Der vil blive opkrævet betaling for deltagelse i kurset.

Kurset afholdes af Københavns Professionshøjskole. Kursusdatoer fremgår af Københavns Professionshøjskoles hjemmeside - for nærmere information klikher.

Den enkelte vielsesforretter skal selv tilmelde sig kurset og betale kursusgebyret direkte til Københavns Professionshøjskole.
Tilmelding kan ske via dette link.