Trossamfundsregistret

Det fremgår af lov nr. 1533 af 19. december 2017 om trossamfund uden for folkekirken (trossamfundsloven), at alle anerkendte trossamfund og menigheder omfattet af et trossamfunds anerkendelse ved anerkendelsen skal indføres i et digitalt register kaldet Trossamfundsregistret.

Trossamfundsregistret indeholder en række oplysninger om anerkendte trossamfund og menigheder omfattet af et trossamfunds anerkendelse, herunder oplysninger om trossamfundets eller menighedens navn, vedtægter og årsregnskaber samt beskrivelse af trosgrundlag og centrale ritualer for trossamfund.

I bekendtgørelse om Trossamfundsregistret er fastsat nærmere regler om Trossamfundsregistrets formål, indretning og førelse samt om, hvilke oplysninger i Trossamfundsregistret der bliver offentligt tilgængelige. 

Trossamfundsregistret indeholder to dele: en side, hvor anerkendte trossamfund og menigheder omfattet af et trossamfunds anerkendelse kan logge ind og indtaste deres oplysninger, og en side, hvor de oplysninger fra Trossamfundsregistret, der er offentlige tilgængelige, vises.

By-, Land- og Kirkeministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om Trossamfundsregistret, der særligt har betydning for, hvordan anerkendte trossamfund og menigheder fra og med den 1. januar 2024 skal indberette oplysninger om årsregnskab og donationer. Ministeriet henviser i den forbindelse til nedenstående links til bekendtgørelsen og brugervejledning, der beskriver, hvordan de nye funktioner anvendes. Ministeriet henviser endvidere til ejledning om udarbejdelse og indberetning af årsregnskaber og donationsoplysninger for anerkendte trossamfund og menigheder for uddybende oplysninger om kravene til udarbejdelse og indberetning af årsregnskab og oplysninger om donationer.