Økonomisk støtte til trossamfund

Såvel folkekirken som trossamfund uden for folkekirken modtager støtte fra staten.

Der gælder imidlertid forskellige ordninger for statsstøtte til folkekirken og statsstøtte til trossamfund uden for folkekirken. Dette afsnit handler primært om den statslige støtte, som trossamfund uden for folkekirken kan modtage.

Kirker og kirkegårde er fritaget for ejendomsskat. Det gælder ikke alene folkekirkens kirker, men også anerkendte trossamfunds kirker og gudstjenestehuse. Endvidere omfattes arealer, der er godkendt af myndighederne til indretning af begravelsesplads.

Herudover er den bebyggede grund, gårdsplads og have til forsamlingshuse, der ikke drives erhvervsmæssigt, og som benyttes til møder af religiøs karakter, hvortil der er offentlig adgang, fritaget for kommunal grundskyld.

Trossamfund uden for folkekirken og deres medlemmer har en mulighed for at opnå et betydeligt indirekte tilskud fra staten. Det skyldes, at der er mulighed for, at skatteydere kan trække bidrag (gaver og løbende ydelser) til andre trossamfund fra på selvangivelsen. Derved kan man opnå en skattebesparelse.

Reglerne om fritagelse for ejendomsskat og grundskyld og opnåelse af skattemæssige fordele ved anerkendelse som trossamfund hører under Skatteministeriet.