Dødsfald og begravelse

Folkekirken er begravelsesmyndighed i Danmark. Det betyder, at anmeldelse af dødsfald skal ske til den kirkebogsførende sognepræst i afdødes bopælssogn. Det gælder også, hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken. 

Her kan du læse om, hvad du som pårørende skal forholde dig til og tage stilling til i forbindelse med dødsfald og begravelse.