Dødsfald - Hvad skal der ske?

Bedemand

Mange vælger, at bruge en bedemand til at tager sig af hele eller dele af de praktiske forhold i forbindelse med dødsfaldet, begravelsen eller bisættelsen. Der er imidlertid ikke pligt til at bruge bedemand. Du kan frit vælge hvilken bedemand, du ønsker at bruge.

Spørg altid bedemanden om prisen på de forskellige ydelser, før du indgår aftale.

Hvis du vælger at lade en bedemand sende anmodningen om begravelse eller ligbrænding, kræver det, at du udfylder og udleverer en fuldmagt til bedemanden. Fuldmagten kan du finde på borger.dk.

Hvis du vil klage over forhold i forbindelse med bedemandsbranchen, kan du kontakte Ankenævnet for Bedemandsbranchen.

Ingen krav til ligklæder

Der er ikke noget krav om, at afdøde skal iklædes særlige ligklæder. Måske havde afdøde selv et ønske om, hvilket tøj han/hun ønskede at have på. Ellers er det op til dig som pårørende. 

 

Kiste og urne

Afdøde, som skal begraves på en af folkekirkens kirkegårde, og afdøde, som skal kremeres (brændes), skal være anbragt i en kiste.

Hvis afdøde skal kremeres (brændes) bliver kisten efter højtideligheden (bisættelsen) kørt til krematoriet og brændt. Efterfølgende lægges asken i en urne, som senere nedsættes i jorden.

 

Valg af kiste

Der er ingen særlige krav til, hvordan en kiste skal se ud. Hvis en kiste er større end normalt, kan det dog betyde, at den ikke kan nedsættes i gravstedet.

En kiste, der skal nedsættes på en kirkegård, må hverken helt eller delvist være fremstillet af plastic eller andet uforgængeligt materiale. Det er ikke tilladt at anvende plasticposer eller plasticindsatse. Hvis kisten er lavet af et materiale, som er forholdsvis vanskeligt forgængeligt, f.eks. metal og visse træsorter, kan fredningstiden for gravstedet blive forlænget. Det har indflydelse på prisen for erhvervelse af gravsted.

Hvis anskaffelse af kiste sker gennem en bedemand, så spørg bedemanden om fordele og ulemper ved de forskellige modeller. Ud over forskel i pris kan der være forhold ved kistens kvalitet eller konstruktion, som du som pårørende tillægger betydning.

Den naturlige nedbrydningsproces bevirker, at graven på et tidspunkt synker sammen. Det er forskelligt, hvor hurtigt dette sker, og det kan blandt andet afhænge af kistens beskaffenhed, jordbundsforholdene og den teknik, der er anvendt ved jordpåfyldning.

Hvis afdøde skal kremeres, er det krematoriets bestyrelse, som afgør, om kisten er egnet til brænding. Hvis kisten er større end normalt, kan det være umuligt for krematoriet at brænde den.

Du bør derfor altid kontakte kirkegården / krematoriet, hvis du ønsker at bruge en hjemmelavet kiste. På den måde kan du på forhånd sikre dig, at der ikke opstår problemer.

 

Urne

En urne, som er fremstillet af plasticmateriale eller andet langsomt forgængeligt materiale, må kun jordfæstes, hvis kirkegårdsbestyrelsen på forhånd har givet tilladelse. Der er også mulighed for, at asken kan jordfæstes uden brug af urne.

  

Transport af kisten

Der er tradition for, at kisten bliver transporteret i en rustvogn. Du må imidlertid gerne selv stå for transporten. Transporten skal dog foregå på en sådan måde, at straffelovens bestemmelse om usømmelig omgang med lig ikke bliver overtrådt. Du skal desuden være opmærksom på, at der ikke sker forstyrrelse af den offentlige orden.