Anmodning om begravelse

Dødsattest

Efter et dødsfald tilser lægen afdøde og laver en dødsattest. Når lægen digitalt registrerer dødsfaldet, vil begravelsesmyndigheden automatisk få besked. Begravelsesmyndigheden er sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. I særlige tilfælde, eller hvis lægen ikke har indberettet dødsfaldet digitalt, skal den, der anmoder om begravelse eller ligbrænding, sørge for, at dødsattesten afleveres til begravelsesmyndighederne.

 

Anmodning om begravelse eller ligbrænding

En afdød skal enten begraves eller brændes. Reglerne gælder for alle, uanset om afdøde var medlem af folkekirken og uanset afdødes trosretning.

Som pårørende til afdøde skal du udfylde en digital anmodning med NemID på borger.dk. På anmodningen skal du oplyse, om afdøde skal begraves eller brændes, og om der skal medvirke en præst (kirkelig handling). Begravelsesmyndigheden modtager efterfølgende den digitale anmodning.

Det er begravelsesmyndigheden, der afgør om begravelsen kan gennemføres, sådan som det er ønsket på anmodningen. Hvis den kan det, fremsender begravelsesmyndigheden afgørelsen til din e-boks og underretter Skifteretten om dødsfaldet.

Hvis særlige forhold gør, at en digital selvbetjening ikke kan anvendes, skal du som pårørende kontakte begravelsesmyndigheden.

Begravelse eller ligbrænding kan først ske, når afgørelsen fra begravelsesmyndigheden er afleveret til kirkegården eller krematoriet. Begravelse eller ligbrænding skal normalt ske senest 8 dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet). 

Kirkelig eller borgerlig begravelse

Forskellen mellem en borgerlig eller kirkelig begravelse er, om der medvirker en præst.

Ved en kirkelig begravelse skal du som pårørende henvende dig til den præst, som du gerne vil have skal forestå højtideligheden. Du kan også henvende dig til kirkekontoret i det sogn, hvor højtideligheden skal foregå.

Præsten, som er ansvarlig for handlingens forløb, vil normalt tilbyde en samtale, hvor I taler om ønsker til begravelseshandlingens forløb. Når en præst i folkekirken medvirker, kan begravelseshandlingen enten foregå i kirken eller i et kapel på kirkegården.

Tilhørte afdøde et andet trossamfund end folkekirken, kan rammerne for højtideligheden være det enkelte trossamfunds egne lokaliteter med en præst fra det pågældende trossamfund eller et kapel på kirkegården.

Ved borgerlig begravelse kan rammene for højtideligheden være et kapel, hvor de pårørende selv står for højtideligheden.