Resultaterne fra undersøgelsen af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023 ligger klar

Pressemeddelelsen udsendes på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside på vegne af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen.

Folkekirken står nu med opdateret viden om det psykosociale arbejdsmiljø blandt ansatte i folkekirken. Den landsdækkende undersøgelse er baseret på spørgeskemabesvarelser fra hele 7.570 ansatte i folkekirken og en lang række dybdegående fokusgrupper og individuelle interviews.

Undersøgelsen viser, at de ansatte oplever en høj grad af tilfredshed og følelse af meningsfuldhed i deres arbejde. Samtidig viser undersøgelsen også, hvor der skal sættes ind for at forbedre arbejdsmiljøet.

Ansatte i folkekirken oplever i højere grad end landsgennemsnittet en høj grad af jobtilfredshed, at deres arbejdsopgaver er meningsfulde, og har en højere grad af høj motivation og engagement i deres arbejde i folkekirken.

 

Udfordringer og indsatsområder for folkekirkens arbejde med arbejdsmiljøet

Undersøgelsen viser samtidig, at der på en række punkter skal sættes gang i en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Blandt andet oplever ansatte i folkekirken mobning i et omfang som ligger over landsgennemsnittet for lønmodtagere.

 

Initiativer og anbefalinger for at forbedre arbejdsmiljøet

Næste skridt er opfølgningen på rapportens resultater og anbefalinger, som der allerede er afsat midler til. Der er en række anbefalinger, som styregruppen indledningsvist ser ind i, som skal drøftes med bred inddragelse af folkekirkens parter ift. hvilke indsatser, der skal prioriteres og arbejdes videre med.

Hovedrapport - Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023 kan findes her og Pixirapport - Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023 kan findes her.

 

FAKTA:

Arbejdsmiljøundersøgelsen for folkekirken er lavet i samarbejde med konsulentfirmaet Mindwork og analyseinstituttet Voxmeter, som har stået for dataindsamling og -behandling. Projektet for undersøgelsen af arbejdsmiljøet i folkekirken er sket under ledelse af en styregruppe bestående af repræsentanter fra By-, Land- og Kirkeministeriet, præster, provster, biskopper, menighedsråd og kirkefunktionærer.

 

Kontaktoplysninger

Biskop over Helsingør Stift Peter Birch. Kontakt pressekontakt Kristian Danholm: tlf. 23 25 52 25

Næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd Inge Kjær Andersen: tlf. 61 71 06 56, mail: inkjan@gmail.com

 

Opdateret d. 5. februar 2024 kl. 08.29

Nyhedsarkiv

11/06 2024

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin løfter i dag sløret for et nyt rådgivende udvalg, der skal bedømme ansøgningerne til…

04/06 2024

Et udvalg på tværs af By-, Land- og Kirkeministeriet, Social- Bolig- og Ældreministeriet, Skatteministeriet, Økonomiministeriet og Finansministeriet…

03/06 2024

Er der for mange og indviklede regler? Er sagsgangene for tunge og tidskrævende? Og er der arbejdsopgaver, der kunne delegeres, så…

30/05 2024

Folketinget har i dag vedtaget en ny lov om statsligt udpegede energiparker.

28/05 2024

Folketinget har den 28. maj 2024 vedtaget lov om forsøgsordning for frie bymidter. Dermed kan 14 udvalgte mindre og mellemstore byer fordelt i hele…

08/05 2024

Kirkeminister Morten Dahlin deltog i denne uge i det første møde i Udvalget vedrørende bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver.