Regeringen fjerner undtagelsesbestemmelsen for ligebehandlingsloven for folkekirken

Folkekirken har ligesom andre trossamfund i mange år haft en undtagelse fra ligebehandlingsloven fra 1978 som betyder, at det ikke er forbudt at lægge vægt på køn, når et menighedsråd skal vælge sin nye præst. Den undtagelse fjerner regeringen nu.

Folkekirkens biskopper har i fællesskab opfordret til, at undtagelsen fjernes, fordi de anser den for at være utidssvarende og unødvendig. De missionske bevægelser har haft et andet syn på bestemmelsen, og har blandt andet lagt vægt på dens betydning for et kirkesyn, som historisk har kunnet rummes i folkekirken, og som fortsat deles af et lille mindretal.

Kirkeministeren har været optaget af at lytte til både flertallet og mindretallet. Efter sonderingsmøder med folkekirkens parter, er det kirkeministerens vurdering, at der ikke er tungtvejende argumenter for ikke at følge de 10 biskoppers fælles opfordring til at ophæve undtagelsen.

For selvom næsten 60 procent af præsterne og over 40 procent af provsterne i dag er kvinder, må der ikke være tvivl om, at der skal være ligestilling i den danske folkekirke.

Kirkeminister Louise Schack Elholm siger:

”Min konklusion efter samtaler med repræsentanter for både flertallet og mindretallene i folkekirken er, at bestemmelsen i dag har mere symbolsk end praktisk betydning for folkekirken. Og selvfølgelig skal der være ligestilling mellem mænd og kvinder i folkekirken på samme måde som i andre dele af det danske samfund. Det ændrer ikke på, at vi fortsat har en rummelig folkekirke, hvor det enkelte menighedsråd selv vælger sin præst. Derfor er jeg også nået til den konklusion, at det rigtige at gøre er at afskaffe undtagelsen fra ligebehandlingsloven for folkekirken, sådan som biskopperne har opfordret til.”

Kirkeminister Louise Schack Elholm udsteder nu en ny bekendtgørelse som ophæver undtagelsesbestemmelsen fra ligebehandlingsloven, hvad angår præstestillinger i folkekirken.

Det vil herefter ikke længere være lovligt i folkekirken at indstille, ansætte eller fravælge kandidater på baggrund af deres køn.

Alle pressehenvendelser bedes rettet til:

Presserådgiver Peter Naegeli Arnhild Tlf. 61 93 16 11

Eller på mail: km-presse@km.dk

Nyhedsarkiv

20/06 2024

Pressemeddelelsen udsendes på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside på vegne af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen.

Som opfølgning på…

18/06 2024

By-, Land- og Kirkeministeriet har i efteråret 2023 taget initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe om autocampere. Arbejdsgruppen blev forankret…

11/06 2024

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin løfter i dag sløret for et nyt rådgivende udvalg, der skal bedømme ansøgningerne til…

04/06 2024

Et udvalg på tværs af By-, Land- og Kirkeministeriet, Social- Bolig- og Ældreministeriet, Skatteministeriet, Økonomiministeriet og Finansministeriet…

03/06 2024

Er der for mange og indviklede regler? Er sagsgangene for tunge og tidskrævende? Og er der arbejdsopgaver, der kunne delegeres, så…

30/05 2024

Folketinget har i dag vedtaget en ny lov om statsligt udpegede energiparker.