Projekter i landsbyer og øer kan gennemføres uden særlovgivning

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale initiativtagere til at skabe mere udvikling i landdistrikterne og på de mindre øer. Muligheden for at indsende potentielle projekter med henblik på at afdække interessen for en forsøgsordning med frilandsbyer og -øer var et delelement i aftalen.

Aftalekredsen har i den forbindelse udtrykt stor anerkendelse af projekternes idérigdom og de lokale initiativer. Blandt projekterne er bl.a. forslag om energifællesskaber, mere fleksibel mulighed for taxakørsel og udvikling af arealer til rekreative funktioner.

En nærmere gennemgang af projekterne viser, at de i betydelig grad kan realiseres, uden at der er behov for ny lovgivning. Der er således allerede i den nuværende lovgivning en række muligheder for, at landsbyerne og øernes projekter kan realiseres gennem konkrete dispensationer eller ø-udviklingsplaner.

Der er på den baggrund tilslutning i aftalekredsen til, at By-, Land- og Kirkeministeriet indleder en målrettet vejledning af initiativtagerne bag de 17 projekter om mulighederne for at realisere projekterne, frem for at etablere ny lovgivning om frilandsbyer og -øer. Aftalekredsen vil i relevant omfang vil inddrage de projektidéer, som ikke kan realiseres, i det videre arbejde med eventuelle generelle lovændringer.

 

Baggrund

Med den politiske aftale Mere liv i bymidter og landdistrikter fra 29. november 2021 blev aftalekredsen enige om at igangsætte en afdækning af interessen for deltagelse i en forsøgsordning med frilandsbyer og -øer.

25 landsbyer og øer har indsendt interessetilkendegivelser til Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer, som har fungeret som projektsekretariat. I juni 2023 besluttede aftalekredsen, at 17 projekter skulle indgå i en yderligere kvalificering af en forsøgsordning med frilandsbyer og -øer. By-, Land- og Kirkeministeriet har i samarbejde med relevante ressortministerier kvalificeret de 17 projekter, og gennemgangen viser, at de i betydelig grad kan realiseres, uden at der er behov for ny lovgivning.

Nyhedsarkiv

30/05 2024

Folketinget har i dag vedtaget en ny lov om statsligt udpegede energiparker.

28/05 2024

Folketinget har den 28. maj 2024 vedtaget lov om forsøgsordning for frie bymidter. Dermed kan 14 udvalgte mindre og mellemstore byer fordelt i hele…

08/05 2024

Kirkeminister Morten Dahlin deltog i denne uge i det første møde i Udvalget vedrørende bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver.

07/05 2024

Igen i år kommer rammen for FLAG-tilskudsordningen til at lyde på 16 millioner kroner.

30/04 2024

Minister for byer og landdistrikter og kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at 16 kirker får tildelt 14,8 millioner kroner fra puljen for 2024 i…

15/04 2024

Folkekirken har netop afsluttet den største danske klimaundersøgelse af sin art i en enkelt organisation. Den omfattende kortlægning afdækker…