Offentliggørelse af præsentation vist på borgermøde i Østerild d. 3. februar 2024

Lørdag den 3. februar 2024 afholdt minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin et borgermøde i Østerild Multicenter om den politiske beslutning om at igangsætte en miljø- og habitatkonsekvensvurdering af en mulig udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter med op til 450 meter høje testvindmøller.

På borgermødet gav ministeren tilsagn om, at den anvendte præsentation med informationer om screeningsprocessen og processen for miljø- og habitatkonsekvensvurderingen efterfølgende ville blive tilgængelig på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside.

Præsentationen fra borgermødet kan findes her.

Læs den politiske aftale om at igangsætte miljø- og habitatkonsekvensvurderingen her.

Læs mere om resultatet af Plan- og Landdistriktsstyrelsens screening på planinfo.dk her.

Her ses de foreløbige kort over normal og lavfrekvent støj og boliger ved en udvidelse af Østerild Testcenter.

Opdateret d. 20. februar 2024 kl. 15.09

Nyhedsarkiv

10/04 2024

Landdistriktspuljen støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne. I 2024 er der afsat 56,7 millioner kroner i…

25/03 2024

Middelalderkirker, udligningsordning og finansiering af præster: Kirkeministeren beder et nyt udvalg om at se på, hvordan folkekirkens fællesfond kan…

24/03 2024

Kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at Karl Edvard Nielsens gravsten skal fjernes fra Det Store Gravfelt i Mindelunden for modstandsfolk under…

18/03 2024

I dag tager By-, Land- og Kirkeministeriet sammen med repræsentanter fra folkekirken hul på et arbejde, der skal gøre det lettere at udføre…

04/02 2024

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale…

02/02 2024

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin inviterer til borgermøde i Østerild Multicenter lørdag den 3. februar 2024 kl. 12-14.