Nyt Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin løfter i dag sløret for et nyt rådgivende udvalg, der skal bedømme ansøgningerne til Landdistriktspuljen.

Udvalget skal de kommende to år vurdere ansøgninger om tilskud fra Landdistriktspuljen. Det nye Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen består af fire medlemmer – to genudpegninger og to nye kandidater, der har en bred erfaring og viden om landdistrikterne og øerne.

Udvalgets medlemmer er:

  • Nynne Larsby Friis, erhvervschef i Lejre Kommune (genudpegning, ny formand)
  • Tyge Mortensen, ejer af konsulentvirksomheden Landsbyhøjskolen (genudpegning)
  • Niels Skovgaard, formand for LandboUngdom (ny)
  • Birgitte Nielsen, direktør for DGI Nordjylland (ny)

 

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin siger om udvalgets opgaver:

”Landdistriktspuljen spiller en vigtig rolle i den lokale udvikling i Danmark, og medlemmerne i Udvalget for Landdistriktspuljen skal med deres perspektiver og erfaringer på landdistriktsområdet bidrage til en kvalificeret vurdering af Landdistriktspuljens ansøgninger. Jeg ser frem til, at udvalget kan understøtte udviklingen i de danske landdistrikter og øsamfund.”

 

Fakta

I 2024 er der 56 mio. kr. i puljen til landdistriktsudvikling. Udover at udvalget vurderer ansøgninger om tilskud fra Landdistriktspuljen, hjælper udvalget også med at finde vinderne til Landdistriktsprisen, der uddeles årligt. Udvalget vil blive sekretariatsbetjent af Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Udvalget vil allerede til den igangværende ansøgningsrunde, der udmøntes i sommeren 2024, være med til at bedømme ansøgninger.

Samtidig skal der lyde en stor tak til den tidligere formand Finn Jorsal og medlem af udvalget Lisbeth Kristensen, der har ydet en uvurderlig indsats for puljen de sidste år.

 

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål om udvalget, kan du kontakte Plan- og Landdistriktsstyrelsen på tlf.: 41 71 78 97 eller på landdistriktspuljen@plst.dk.

Nyhedsarkiv

04/06 2024

Et udvalg på tværs af By-, Land- og Kirkeministeriet, Social- Bolig- og Ældreministeriet, Skatteministeriet, Økonomiministeriet og Finansministeriet…

03/06 2024

Er der for mange og indviklede regler? Er sagsgangene for tunge og tidskrævende? Og er der arbejdsopgaver, der kunne delegeres, så…

30/05 2024

Folketinget har i dag vedtaget en ny lov om statsligt udpegede energiparker.

28/05 2024

Folketinget har den 28. maj 2024 vedtaget lov om forsøgsordning for frie bymidter. Dermed kan 14 udvalgte mindre og mellemstore byer fordelt i hele…

08/05 2024

Kirkeminister Morten Dahlin deltog i denne uge i det første møde i Udvalget vedrørende bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver.

07/05 2024

Igen i år kommer rammen for FLAG-tilskudsordningen til at lyde på 16 millioner kroner.