Nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne

 

Turismeerhvervet har stor betydning for vækst og udvikling i hele landet. Det gælder også uden for de større byer, hvor bl.a. kyst- og naturturismen er grundlaget for mange arbejdspladser inden for fx hotel- og restauration, feriehusudlejning, oplevelsesøkonomi, detailhandel, byggeri, transport mv.

Nu inviteres landets kystkommuner til at søge om tilladelse til innovative og miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter og udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen.

Minister for landdistrikter Louise Schack Elholm siger:

Forsøgsordningen for kyst- og naturturismen har tidligere åbnet mulighed for projekter med stor betydning for udvikling af kystturismen. Det gælder Lalandia ved Søndervig, NordborgResort, Aquapark Møn og besøgscenter ved Stevns Klint. Det betyder nye arbejdspladser i landdistrikterne og gode oplevelser for turister og de lokale. Derfor er jeg tilfreds med at kunne invitere kommunerne til at søge om nye projekter.”

Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme blev indføjet i planloven i 2015 for at skabe vækst og udvikling i dansk turisme. Forsøgsordningen giver mulighed for at fravige nogle af planlovens regler for kystnærhedszonen og få dispensation fra klitfredning- og strandbeskyttelseslinjen. Nu udbydes de seks forsøgstilladelser fra den første ansøgningsrunde i 2015, som ikke er blevet udnyttet ved fristens udløb i november 2022.

Kommunerne får desuden mulighed for at ansøge om:

  • Udlæg og omplacering af sommerhusgrunde i kystnærhedszonen,
  • Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen, og
  • Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone.

 

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2024.

Pressehenvendelser bedes sendt til presse@bpst.dk.

 

Nyhedsarkiv

20/06 2024

Pressemeddelelsen udsendes på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside på vegne af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen.

Som opfølgning på…

18/06 2024

By-, Land- og Kirkeministeriet har i efteråret 2023 taget initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe om autocampere. Arbejdsgruppen blev forankret…

11/06 2024

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin løfter i dag sløret for et nyt rådgivende udvalg, der skal bedømme ansøgningerne til…

04/06 2024

Et udvalg på tværs af By-, Land- og Kirkeministeriet, Social- Bolig- og Ældreministeriet, Skatteministeriet, Økonomiministeriet og Finansministeriet…

03/06 2024

Er der for mange og indviklede regler? Er sagsgangene for tunge og tidskrævende? Og er der arbejdsopgaver, der kunne delegeres, så…

30/05 2024

Folketinget har i dag vedtaget en ny lov om statsligt udpegede energiparker.