Minister: Penge på vej til lokale ildsjæle og iværksættere i fiskeriområder

Igen i år kommer rammen for FLAG-tilskudsordningen til at lyde på 16 millioner kroner.

Det betyder, at den nationale ordning, der sender penge til projekter i udvalgte fiskeriområder, bliver videreført på samme niveau som i 2023. Det glæder minister for byer- og landdistrikter, Morten Dahlin.

”FLAG-puljemidler er med til at støtte op om projekter, der forbedrer erhvervsudviklingen og beskæftigelsen i fiskeriområder. Derfor er jeg glad for, at ordningen i år er på niveau med sidste år.”, siger ministeren.

Den nationale FLAG-pulje er en tilskudsordning, hvorigennem der kan søges midler til maritime projekter. Igennem de lokale fiskeriaktionsgrupper (FLAG), som er lokalt forankrede foreninger, gives der tilskud til projekter, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling og beskæftigelse i de udpegede fiskeriområder. Puljemidlerne skal gå til erhvervssamarbejde, innovation eller projekter, der etablerer eller udvikler små eller mikrovirksomheder.

Puljen var tidligere forudsat medfinansieret af EU-midler i 2024, men udmøntning af det EU-finansierede fiskeriprogram afventede Fiskerikommissionens konklusioner og blev dermed forsinket. Det har været en høj prioritet for minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, at sikre, at puljen er endt på samme niveau som sidste år. Derfor er de resterende penge nu fundet i reserven til det landdistriktspolitisk udspil.

Nyhedsarkiv

11/06 2024

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin løfter i dag sløret for et nyt rådgivende udvalg, der skal bedømme ansøgningerne til…

04/06 2024

Et udvalg på tværs af By-, Land- og Kirkeministeriet, Social- Bolig- og Ældreministeriet, Skatteministeriet, Økonomiministeriet og Finansministeriet…

03/06 2024

Er der for mange og indviklede regler? Er sagsgangene for tunge og tidskrævende? Og er der arbejdsopgaver, der kunne delegeres, så…

30/05 2024

Folketinget har i dag vedtaget en ny lov om statsligt udpegede energiparker.

28/05 2024

Folketinget har den 28. maj 2024 vedtaget lov om forsøgsordning for frie bymidter. Dermed kan 14 udvalgte mindre og mellemstore byer fordelt i hele…

08/05 2024

Kirkeminister Morten Dahlin deltog i denne uge i det første møde i Udvalget vedrørende bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver.