Mere end 50 millioner kroner til udvikling i landdistrikterne

Udvidet ansøgningsfrist til Landdistriktspuljens første runde: Grundet den sene vedtagelse af finansloven udvides ansøgningsfristen til onsdag den 14. juni kl. 12.00. Den første af to ansøgningsrunder under Landdistriktspuljen i 2023 er derfor åben i 14 dage mere end oprindeligt offentliggjort.

Der er i 2023 afsat mere end 50 millioner til Landdistriktspuljen, som støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne og på de små øer.

I løbet af 2023 vil der blive udbudt midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer, forskningsprojekter, projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker samt midler til lokalsamfund, der ønsker at etablere og udvikle borgerdrevne dagligvarebutikker.

I alt 28,1 mio. kr. bliver udbudt i Landdistriktspuljens første runde. De fordeler sig på følgende projekttyper:

  • 6,1 mio. kr. til projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker
  • 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer
  • 19,5 mio. kr. til projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker.

Ansøgninger til Landdistriktspuljens første runde i 2023 skal være Plan- og Landdistriktsstyrelsen i hænde inden 14. juni kl. 12.00.

Ansøgninger til Landdistriktspuljen bliver vurderet af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, som består af formand Finn Jorsal, Lisbeth Kristensen Lei, Nynne Larsby Friis og Tyge Mortensen.

 

Fakta om Landdistriktspuljen

I 2023 vil der være to ansøgningsrunder. I Landdistriktspuljens første ansøgningsrunde er der i alt afsat 28,1 mio. kr. til projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker, projekter på de små øer og projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker. I anden runde afsættes midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer og forskningsprojekter.

Af de 51,8 mio. kr., der samlet uddeles fra Landdistriktspuljen i 2023, tildeles 7,2 mio. kr. til Landdistrikternes Fællesråd, Sammenslutning af Danske Småøer, Center for Landdistriktsforskning og FOOD som aftalebaseret støtte.

Se ansøgningsrunder og vejledninger på hjemmesiden Liv og land.dk.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål om Landdistriktspuljen, kan du kontakte Plan- og Landdistriktsstyrelsen på tlf. 41 71 78 97 eller på landdistriktspulje@bpst.dk

Nyhedsarkiv

03/07 2024

I dag lander en positiv besked om støtte fra Landdistriktspuljen i indbakken hos 56 ansøgere.

01/07 2024

Minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, udpeger vinderen af Landdistriktsprisen 2024 på årets Landdistriktskonference d. 11. november…

28/06 2024

Minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, inviterer til årets landdistriktskonference, hvor der sættes fokus på fremtidens landdistrikter.…

25/06 2024

Danmark skal være et foregangsland i den grønne omstilling, og vi er nu et skridt tættere på, at de første energiparker kan realiseres. Det siger…

20/06 2024

Pressemeddelelsen udsendes på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside på vegne af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen.

Som opfølgning på…

18/06 2024

By-, Land- og Kirkeministeriet har i efteråret 2023 taget initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe om autocampere. Arbejdsgruppen blev forankret…