Mere end 16 millioner kroner er klar til uddeling i Landdistriktspuljens anden ansøgningsrunde 2023

I dag åbner minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, for anden ansøgningsrunde til Landdistriktspuljen 2023.

I anden ansøgningsrunde bliver der udbudt midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer og forskningsprojekter.

I alt 16,5 mio. kr. bliver udbudt i Landdistriktspuljens anden runde. De fordeler sig på følgende projekttyper:

  • 12,6 mio. kr. til forsøgsprojekter
  • 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer
  • 1,4 mio. kr. til forskningsprojekter.

Minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm:

”Det er en vigtig prioritet for mig, at der er gode rammer for at leve, bo og arbejde i hele Danmark. Landdistriktspuljen er et godt instrument til at understøtte nogle af de aktiviteter, funktioner og samlingspunkter, som er med til at skabe muligheder for det gode liv i landdistrikterne og på de danske småøer.

Ansøgninger til Landdistriktspuljen bliver vurderet af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, som består af formand Finn Jorsal, Nynne Larsby Friis, Lisbeth Kristensen Lei og Tyge Mortensen.

Midlerne kan gives til projekter, der fremmer beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund, eller som kan belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og –muligheder.

Ansøgninger til Landdistriktspuljens anden ansøgningsrunde 2023 skal være Plan- og Landdistriktsstyrelsen i hænde senest onsdag den 11. oktober 2023 kl. 12.00.

Se ansøgningsskema og vejledninger for projekttyperne her.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål om Landdistriktspuljen, kan du kontakte Plan- og Landdistriktspuljen på 41 71 78 97 eller på landdistriktspulje@bpst.dk.

Nyhedsarkiv

08/05 2024

Kirkeminister Morten Dahlin deltog i denne uge i det første møde i Udvalget vedrørende bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver.

07/05 2024

Igen i år kommer rammen for FLAG-tilskudsordningen til at lyde på 16 millioner kroner.

30/04 2024

Minister for byer og landdistrikter og kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at 16 kirker får tildelt 14,8 millioner kroner fra puljen for 2024 i…

15/04 2024

Folkekirken har netop afsluttet den største danske klimaundersøgelse af sin art i en enkelt organisation. Den omfattende kortlægning afdækker…

10/04 2024

Landdistriktspuljen støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne. I 2024 er der afsat 56,7 millioner kroner i…

25/03 2024

Middelalderkirker, udligningsordning og finansiering af præster: Kirkeministeren beder et nyt udvalg om at se på, hvordan folkekirkens fællesfond kan…