Menighedsrådsvalg 2020: Fire ud af ti er nye i menighedsrådet

 

Den nye valgform for valg til menighedsråd kom godt fra start. Det viser en opgørelse over de gennemførte valgforsamlinger i folkekirkens 1634 menighedsråd.

Langt hovedparten af de nye menighedsråd er valgt ved ordinære og ekstraordinære valgforsamlinger i september og oktober 2020. I alt er der valgt 12.113 menighedsrådsmedlemmer på valgforsamlingerne, og fire ud af ti er nyvalgte. Gennemsnitsalderen for de nye menighedsrådsmedlemmer er 61 år, og 55 procent af de valgte er kvinder.

Kirkeminister Joy Mogensen glæder sig over resultatet:

- Den nye valgform til folkekirkens over 1600 menighedsråd bygger på dialog og nærdemokrati i hvert eneste sogn i Danmark. Jeg bliver varm om hjertet ved tanken om, at over 12.000 engagerede danskere rundt omkring i hele Danmark har stillet sig til rådighed for det vigtige arbejde i landets menighedsråd. De har nu et klart demokratisk mandat til at tage vare på det lokale kirkeliv til gavn for både medlemmer og lokalsamfund, siger Joy Mogensen.

Den nye valgform betyder, at menighedsrådene som udgangspunkt vælges på et møde, en såkaldt valgforsamling. Kravet om fysiske møder og forsamlinger har i sagens natur været en udfordring i et år med covid-19-restriktioner. Alligevel er valgforsamlingerne forløbet godt, og langt de fleste menighedsråd er allerede nu fuldtallige. Kirkeminister Joy Mogensen siger om den nye valgform:

- Lanceringen af en helt ny valgform midt i en corona-tid er ikke nogen lille opgave, og folkekirkens mange frivillige kræfter har både skullet forebygge corona-smitte og håndtere et helt nyt valgsystem. Jeg glæder mig over, at valget selv under de helt usædvanlige omstændigheder er gået rigtig fint, siger Joy Mogensen.

Baggrund

Menighedsrådsvalget 2020 er det første, der afholdes efter den nye valgform, som Folketinget vedtog i 2018. Valget er med den nye valgform tilpasset den virkelighed, som ved seneste ordinære menighedsrådsvalg i 2016 gjorde sig gældende i mere end 97 pct. af sognene. Nemlig at der sjældent er behov for at gennemføre et afstemningsvalg, som man kender det fra kommunal- og folketingsvalg.

Den nye valgform giver fortsat mulighed for at udløse et afstemningsvalg mellem flere kandidatlister, som det kendes fra tidligere. Det er der stemmeberettigede i 21 sogne, svarende til 1 pct., som har benyttet sig af. Afstemningsvalget holdes den 17. november 2020.

163 menighedsråd mangler efter valgforsamlingerne i september og oktober et eller flere medlemmer. Det er biskoppen, der i dialog med menighedsrådet skal tage stilling til, om der skal afholdes udfyldningsvalg, eller om menighedsrådet skal dannes af de valgte medlemmer og præsten/præsterne.

 

Pr. 30. oktober er resultatet af valgforsamlingerne opgjort således:

Stift opgjort pr. 30. oktoberMedl. i MR Medl. valgtUbesatte pladserStedfortrædereAfstemningsvalg

 

    MghSogneMedl på valg
1. Københavns Stift869856132945557
2.Helsingør Stift1.2761.2641237011 
3. Roskilde Stift1.7251.658675401112
4. Lolland-Falsters Stift37736710157  9
5.Fyens Stift1.2561.212444272316
6. Aalborg Stift1,5451,503425544424
7. Viborg Stift1.3861.338485193330
8. Aarhus Stift1.8381.770685802426

9. Ribe Stift

1.1001.07723440   
10. Haderslev Stift1.0871.06819409   
Hele Landet12.45912.11334612.1131821174

Oversigt over sogne hvor der skal afholdes afstemningsvalg:

Københavns Stift

Helligånds Sogns Menighedsråd

Aalholm Sogns Menighedsråd

Nathanaels Sogns Menighedsråd

Blågårdens Sogns Menighedsråd

Vesterbro Sogns Menighedsråd

Helsingør Stift

Gladsaxe Sogns Menighedsråd

Roskilde Stift

Boholte Sogn

Fyens Stift

Fåborg Sogn

Klinte Sogn

Grindløse Sogn

Aalborg Stift

Øster Hornum Sogns Menighedsråd

Vestervig Sogns Menighedsråd

Agger Sogn

Hurup Sogns Menighedsråd

Viborg Stift

Herning Sogns Menighedsråd

Gjellerup Sogns Menighedsråd

Assing Sogns Menighedsråd

Aarhus Stift

Ovsted Sogn

Tåning Sogn

Hylke Sogn

Grenaa Sogn

I Lolland-Falsters, Ribe og Haderslev stifter er der ingen afstemningsvalg.

Nyhedsarkiv

20/06 2024

Pressemeddelelsen udsendes på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside på vegne af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen.

Som opfølgning på…

18/06 2024

By-, Land- og Kirkeministeriet har i efteråret 2023 taget initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe om autocampere. Arbejdsgruppen blev forankret…

11/06 2024

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin løfter i dag sløret for et nyt rådgivende udvalg, der skal bedømme ansøgningerne til…

04/06 2024

Et udvalg på tværs af By-, Land- og Kirkeministeriet, Social- Bolig- og Ældreministeriet, Skatteministeriet, Økonomiministeriet og Finansministeriet…

03/06 2024

Er der for mange og indviklede regler? Er sagsgangene for tunge og tidskrævende? Og er der arbejdsopgaver, der kunne delegeres, så…

30/05 2024

Folketinget har i dag vedtaget en ny lov om statsligt udpegede energiparker.