Menighedsråd får hjælp til håndtering af personoplysninger

 

Hvilke personoplysninger må menighedsrådet indsamle for at arrangere en sogneaften? Må der transmitteres lyd og billeder fra en gudstjeneste eller kirkelig handling? Hvordan behandler man personfølsomme oplysninger, hvis sognegården udlånes til begravelseskaffe?

Med en ny adfærdskodeks kan landets menighedsråd nu finde konkrete svar og vejledninger om disse og en lang række andre spørgsmål.

Adfærdskodeksen er netop godkendt af Datatilsynet og er den første af sin art i Danmark efter den nye databeskyttelsesforordning, som trådte i kraft i 2018. Chefen for Folkekirkens It Torben Stærgaard glæder sig over, at tre års samarbejde mellem Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Kammeradvokaten nu har båret frugt:

- Jeg håber, at menighedsrådene kan se værdien i at tilslutte sig adfærdskodeksen. Det vil både hjælpe dem til at behandle personoplysninger på den rigtige måde og til at demonstrere over for omverdenen, at man lever op til sine forpligtelser.

Det er frivilligt for et menighedsråd, om det ønsker at tilslutte sig kodeksen og dermed forpligte sig til at overholde dens retningslinjer. Tilslutning fritager ikke menighedsrådene for ansvar for at overholde databeskyttelseslovgivningen i øvrigt, men det forventes at indgå i Datatilsynets vurderinger i forbindelse med eventuelle tilsynssager, hvis man har tilsluttet sig og overholdt adfærdskodeksen.

Se ”Adfærdskodeks for menighedsråds behandling af personoplysninger som led i sognepleje” her.

Se Datatilsynets godkendelse her.

Nyhedsarkiv

10/04 2024

Landdistriktspuljen støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne. I 2024 er der afsat 56,7 millioner kroner i…

25/03 2024

Middelalderkirker, udligningsordning og finansiering af præster: Kirkeministeren beder et nyt udvalg om at se på, hvordan folkekirkens fællesfond kan…

24/03 2024

Kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at Karl Edvard Nielsens gravsten skal fjernes fra Det Store Gravfelt i Mindelunden for modstandsfolk under…

18/03 2024

I dag tager By-, Land- og Kirkeministeriet sammen med repræsentanter fra folkekirken hul på et arbejde, der skal gøre det lettere at udføre…

10/02 2024

Lørdag den 3. februar 2024 afholdt minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin et borgermøde i Østerild Multicenter om den politiske beslutning…

04/02 2024

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale…