Legatuddeling til salmekomponist og kor

 

Sanger og salmekomponist Janne Mark blev i dag sammen med Det Danske Pigekor, som er et samarbejde mellem Jægersborg, Gentofte og Ordrup kirker, modtagere af forhenværende kirkeminister Mette Madsens legat til støtte for kirkelige, skabende og udøvende kunstnere.

Med legatet følger 75.000 kroner, som chefdirigenten for Det Danske Pigekor, Pia Boysen og Janne Mark hver især modtog ved uddelingen i Kirkeministeriet i dag.

Salmedigter Iben Krogsdal motiverede bestyrelsens valg af de to legatmodtagere. Til Det Danske Pigekors chefdirigent, Pia Boysen, sagde hun bl.a.:

I har i koret sunget og arbejdet utrætteligt for noget af det, der er allervigtigst: At vi lærer at synge sammen og på den måde giver både hinanden og andre den gave, det er at være bundet sammen af noget, der har med ægte ånd og fællesskab at gøre.

Motivationen for tildelingen af legatet til Det danske Pigekor lyder:

Det Danske Pigekor modtager Mette Madsens legat 2022 for sit store bidrag til den levende kirke- og kormusik i Danmark. Samarbejdet mellem Jægersborg, Gentofte og Ordrup kirker om Det Danske Pigekor viser, hvor højt et kunstnerisk niveau, man kan nå med musikglæde, entusiasme og talentfuld korledelse og med et engagerende og målrettet arbejde med børn fra Spirekor over Børnekor og Juniorkor til Pigekoret. Det Danske Pigekor demonstrerer både et kirkeligt fællesskab og et kunstnerisk niveau, som hele folkekirken har glæde af, og som har inspireret utallige korledere og organister i hele landet.

Pia Boysen sagde bl.a. i sin takketale:

Det varmer mit hjerte, at prisen går til arbejdet med børne-og pigekor. At gå til kor er livsbekræftende. Det samler børn og unge på tværs af alder og baggrund og kan noget helt særligt i forhold til at forme og danne børnene i et forpligtende fællesskab. At synge i kirkernes smukke rum. At åbne stemmerne op i rummenes vidunderlige akustik. Jeg tænker, at dette også kan være en vejviser til tro og den religiøse oplevelse.

Til Janne Mark sagde Iben Krogsdal bl.a.:

Du skriver salmer, du komponerer salmer, du fremfører salmer – og du gør det på en måde, så ingen, der oplever dig, lades uberørt. Du rammer en dyb og glædesfyldt tone i mennesker, som de måske ikke engang selv vidste, de havde.

Motivationen for tildelingen af legatet til Janne Mark lyder:

Janne Mark modtager Mette Madsens kunstneriske hæderslegat som en påskønnelse for hendes helt særegne bidrag til fornyelsen af den danske salmedigtning som både skabende og udøvende kunstner. Med sine salmers stilfærdige, stærke og originale tonesprog har hun øvet et væsentligt bidrag til den løbende fornyelse af den danske salmetradition, ligesom hun i utallige koncerter med sin helt egen salmestemme har været med til at åbne kirkens og troens døre på ny.

Janne Mark takkede i sin tale for legatet og sagde bl.a.:

Det kan synes som en lille niche at arbejde med salmer, men når jeg så kommer ud og står i forskellige forsamlinger og synger, finder jeg ud af, hvor stærk en fællessangs-og salmetradition vi har i dette land. Der er et eller andet DNA i det, som vi ikke kan give slip på. Det kommer til os og tager os i sin egen ret.

Om Mette Madsens legat

Mette Madsens legat uddeles årligt af kirkeminister Mette Madsens Fond. Fonden blev etableret i 2017 ved testamente efter tidligere kirkeminister Mette Madsen (1924-2015). Mette Madsen var kirkeminister i regeringen Poul Schlüter I fra 1984-88.

Efter stifterens ønske er Kirkeministeriets departementschef formand for legatbestyrelsen. Herudover består bestyrelsen af salmedigter Iben Krogsdal og organist Lars Sømod Jensen. Legatet kan ikke ansøges, men uddeles årligt efter bestyrelsens beslutning til kirkelige musikere, sangere, digtere og komponister, herunder grupper og ensembler, som påskønnelse for deres kunstneriske indsats.

Nyhedsarkiv

20/06 2024

Pressemeddelelsen udsendes på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside på vegne af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen.

Som opfølgning på…

18/06 2024

By-, Land- og Kirkeministeriet har i efteråret 2023 taget initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe om autocampere. Arbejdsgruppen blev forankret…

11/06 2024

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin løfter i dag sløret for et nyt rådgivende udvalg, der skal bedømme ansøgningerne til…

04/06 2024

Et udvalg på tværs af By-, Land- og Kirkeministeriet, Social- Bolig- og Ældreministeriet, Skatteministeriet, Økonomiministeriet og Finansministeriet…

03/06 2024

Er der for mange og indviklede regler? Er sagsgangene for tunge og tidskrævende? Og er der arbejdsopgaver, der kunne delegeres, så…

30/05 2024

Folketinget har i dag vedtaget en ny lov om statsligt udpegede energiparker.