Landsbyfornyelse og styrket bredbåndsdækning i landdistrikterne

Med finansloven for 2023 vil regeringen afsætte 200 millioner kroner til Landsbypuljen og Bredbåndspuljen. Puljerne skal være med til at skabe landsbyfornyelse samt bedre digitale muligheder i landdistrikterne.

Minister for landdistrikter Louise Schack Elholm siger:

”Både Landsbypuljen og Bredbåndspuljen er vigtige redskaber til at skabe fortsat bosætning og udvikling i landdistrikterne.

I landdistrikterne er der mange nedrivningsklare bygninger, som skæmmer de flotte, åbne landskaber, som er noget af det, der gør det attraktivt at bo i landdistrikterne. Landsbypuljen er vigtig for, at kommunerne blandt andet kan skabe områdefornyelse, som kan gøre det attraktivt både at blive boende og bosætte sig i landdistrikterne.

Adgang til hurtigt bredbånd er en vigtig brik, hvis vi skal skabe gode rammer for at bo, arbejde, modtage undervisning, og ikke mindst for at erhvervsdrivende i landdistrikterne kan udvikle deres virksomheder. Bredbåndspuljen er vigtig for de adresser i land- og sommerhusområder, hvor der ikke er udsigt til, at markedet vil sikre bedre bredbåndsdækning.

Derfor er jeg også glad for, at der på finanslovsforslaget afsættes penge til både Landsbypuljen og Bredbåndspuljen, som understøtter udviklingsmulighederne i landdistrikterne.”

 

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard siger:

”Selvom Danmark ligger i toppen af Europa, når det kommer til bredbåndsdækning, er der stadig få områder, hvor markedet ikke kommer af sig selv. Her giver Bredbåndspuljen et skub i den rigtige retning. Derfor er det vigtigt, at puljen tilføres midler, som kan bidrage til at udbrede bredbånd til de danske lokalområder og få lukket de sidste huller på kortet.”

 

Med Landsbypuljen kan ansøgningsberettigede kommuner søge om midler til at forny områder og nedrive faldefærdige boliger i landdistrikterne. Der er 56 ansøgningsberettigede kommuner i Danmark, som på baggrund af objektive kriterier kan søge om tilskud fra Landsbypuljens midler. Puljen administreres af Social- og Boligstyrelsen.

Med Bredbåndspuljen kan borgere og virksomheder og kommunerne slå sig sammen og søge tilskud til lokale bredbåndsprojekter i de områder, hvor der er dårlig dækning. Puljen administreres af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Nyhedsarkiv

08/05 2024

Kirkeminister Morten Dahlin deltog i denne uge i det første møde i Udvalget vedrørende bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver.

07/05 2024

Igen i år kommer rammen for FLAG-tilskudsordningen til at lyde på 16 millioner kroner.

30/04 2024

Minister for byer og landdistrikter og kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at 16 kirker får tildelt 14,8 millioner kroner fra puljen for 2024 i…

15/04 2024

Folkekirken har netop afsluttet den største danske klimaundersøgelse af sin art i en enkelt organisation. Den omfattende kortlægning afdækker…

10/04 2024

Landdistriktspuljen støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne. I 2024 er der afsat 56,7 millioner kroner i…

25/03 2024

Middelalderkirker, udligningsordning og finansiering af præster: Kirkeministeren beder et nyt udvalg om at se på, hvordan folkekirkens fællesfond kan…