Landdistriktspuljen giver 28,5 millioner til projekter for udvikling i landdistrikterne.

66 ansøgere fra hele landet får i dag positivt svar på deres ansøgninger om støtte fra Kirkeministeriets Landdistriktspulje.

Tilsammen modtager 66 projekter på tværs af landet ca. 28,5 mio. kr. i støtte til projekter, der kan skabe udvikling og gode levevilkår i landdistrikterne.

Minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm:
”Jeg glæder mig over den store søgning til Landdistriktspuljen. Det viser, at der rundt i landet er en stor interesse for at arbejde for en positiv udvikling i landdistrikterne. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi med landdistriktspuljen kan understøtte spændende og nyskabende initiativer, der bidrager til at skabe nye arbejdspladser og gøre det attraktivt at bo og leve i landdistrikterne.” 

Formand for Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, Finn Jorsal:
”Udvalget har med glæde konstateret, at der denne gang er en større forskellighed i projekterne. Blandt traditionelle projekter omhandlende fritidsaktiviteter og legepladser, glæder vi os over blandt andet at kunne understøtte projekter, der arbejder med en langsigtet udviklingsstrategi for lokalområdet, samt flere projekter, der har fokus på at få aktivitet i tiloversblevne bygninger. I Det Rådgivende Udvalg ser vi gerne, at der kommer flere langsigtede, strategiske projekter, der tænker nyt og adresserer de store samfundsudfordringer, som landdistrikterne skal være med til at løse.”

Landdistriktspuljen havde den 14. juni 2023 frist for ansøgninger om støtte til projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker, projekter på de små øer og borgerdrevne dagligvarebutikker. Plan- og Landdistriktsstyrelsen modtog i alt 152 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på i alt 84,2 mio. kr.

De støttede projekter kan ses her:
Projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker
Projekter på de små øer
Borgerdrevne dagligvarebutikker

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål om Landdistriktspuljen, kan du kontakte Plan- og Landdistriktsstyrelsen på tlf. +45 41 71 78 97 eller på landdistriktspulje@bpst.dk. 
 

Nyhedsarkiv

08/05 2024

Kirkeminister Morten Dahlin deltog i denne uge i det første møde i Udvalget vedrørende bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver.

07/05 2024

Igen i år kommer rammen for FLAG-tilskudsordningen til at lyde på 16 millioner kroner.

30/04 2024

Minister for byer og landdistrikter og kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at 16 kirker får tildelt 14,8 millioner kroner fra puljen for 2024 i…

15/04 2024

Folkekirken har netop afsluttet den største danske klimaundersøgelse af sin art i en enkelt organisation. Den omfattende kortlægning afdækker…

10/04 2024

Landdistriktspuljen støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne. I 2024 er der afsat 56,7 millioner kroner i…

25/03 2024

Middelalderkirker, udligningsordning og finansiering af præster: Kirkeministeren beder et nyt udvalg om at se på, hvordan folkekirkens fællesfond kan…