Kirkeminister Morten Dahlin: Et helhedssyn er nødvendigt, hvis vi skal løse de centrale udfordringer i folkekirken

Kirkeminister Morten Dahlin deltog i denne uge i det første møde i Udvalget vedrørende bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver.

Udvalget skal se på, hvordan folkekirkens fællesfond kan bidrage til at løfte nogle af fol-kekirkens centrale udfordringer i fremtiden.

Kirkeminister Morten Dahlin siger:

“Jeg er glad for det vigtige arbejde, der nu er gået i gang.Det er en stor opgave at finde langtidsholdbare løsninger på nogle af de helt centrale udfordringer, folkekirken står over for i de kommende år. Det handler blandt andet om at finde gode og solidariske løsninger på udfordringer, som nogle landdistrikter oplever i forhold til vedligeholdelse af middelalderkirker og præstemangel.

Det er måske en af de vigtigste opgaver for folkekirken i nyere tid, og jeg tror, det er nødvendigt med et helhedssyn for at kunne fremtidssikre folkekirkens fælles opgaver. Jeg opfordrer udvalget til at gå fordomsfrit til opgaven og fremlægge nytænkende modeller.

Udvalgets sammensætning og opgaver

Udvalget skal foreslå bæredygtige modeller for fællesfondens fremtidige finansiering af folkekirkens fællesopgaver på tre områder:

  • Udligning og middelalderkirker
  • Prioritering og finansiering af folkekirkens samlede præsteårsværk
  • Sikring af råderum til finansiering af nye og nødvendige fællesopgaver

Udvalgets fokus er, hvilke fælles aktiviteter folkekirkens fællesfond skal finansiere på sigt og hvordan. Fællesfonden er folkekirkens fælles kasse med en årlig økonomi på 1,2 mia. kr., som kirkeministeren forvalter på rådgivning fra budgetfølgegruppen.

Udvalget har et år til arbejdet og skal den 1. maj 2025 præsentere tiltag til håndtering af fællesfondens fremadrettede økonomi med initiativer, der kan få virkning fra 2026. Udvalgets formand er afdelingschef for Kirke i By-, Land- og Kirkeministeriet, Lene Graakjær Lund. Udvalgets folkekirkelige medlemmer er Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift, Anton Pihl, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Annette Brounbjerg Bennedsgaard, formand for Provsteforeningen og Jette Madsen, stiftskontorchef i Aarhus Stift.

Nyhedsarkiv

30/05 2024

Folketinget har i dag vedtaget en ny lov om statsligt udpegede energiparker.

28/05 2024

Folketinget har den 28. maj 2024 vedtaget lov om forsøgsordning for frie bymidter. Dermed kan 14 udvalgte mindre og mellemstore byer fordelt i hele…

07/05 2024

Igen i år kommer rammen for FLAG-tilskudsordningen til at lyde på 16 millioner kroner.

30/04 2024

Minister for byer og landdistrikter og kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at 16 kirker får tildelt 14,8 millioner kroner fra puljen for 2024 i…

15/04 2024

Folkekirken har netop afsluttet den største danske klimaundersøgelse af sin art i en enkelt organisation. Den omfattende kortlægning afdækker…

10/04 2024

Landdistriktspuljen støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne. I 2024 er der afsat 56,7 millioner kroner i…