Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde besøger Grønland

Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm rejser den 18.-21. september 2023 til Grønland.

Her skal hun som minister for nordisk samarbejde mødes med Grønlands Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel Vivian Motzfeldt for bl.a. at tale om grænsehindringer i rigsfællesskabet og om nordisk samarbejde.

Besøget omfatter også møde med Grønlands Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke Aqqaluaq B. Egede. Der vil bl.a. være en gensidig orientering om spørgsmål relateret til kirke i Danmark og Grønland.

 

Ministeren mødes også med Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender Jess Svane for at drøfte landdistrikter i Danmark, samt bygder og indenrigsområdet i Grønland.

Ministeren udtaler i den forbindelse:

”Jeg ser frem til igen at besøge det smukke Grønland og drøfte forhold, der angår nordiske forhold, landdistrikter og kirke. Alle områder som giver samfundet en sammenhængskraft både i Danmark og i Grønland.

Der vil helt sikkert blive tale om et udbytterigt besøg, hvor vi skal drøfte det, der har betydning for mennesker i deres hverdag, lige fra at fjerne grænsehindringer i rigsfællesskabet til at forbedre vilkårene for landdistrikterne.

Særligt ser jeg frem til at følge op på regeringsgrundlaget og fortsætte samarbejdet om at fjerne grænsehindringer inden for rigsfællesskabet. Det er en vigtig prioritet, fordi grænsehindringer hæmmer mobiliteten, og skaber unødige begrænsninger for vores borgere og virksomheder.

Danmark og Grønland ser ens på mange forhold, og vi er enige om, at vi begge har en stærk fortælling, når det drejer sig om at bidrage Nordisk Ministerråds 2030-vision om at blive den mest bæredygtige og integrerede region i verden.”

 

Under besøget mødes Louise Schack Elholm også med grønlandske unge og Nordens Institut i Grønland (NAPA), hvor mulighederne i det nordiske kultursamarbejde skal drøftes. Der vil også være mulighed for at drøfte muligheder for erhvervsvækst i regionen, når ministeren besøger Vestnordenfonden.

Nyhedsarkiv

03/07 2024

I dag lander en positiv besked om støtte fra Landdistriktspuljen i indbakken hos 56 ansøgere.

01/07 2024

Minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, udpeger vinderen af Landdistriktsprisen 2024 på årets Landdistriktskonference d. 11. november…

28/06 2024

Minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, inviterer til årets landdistriktskonference, hvor der sættes fokus på fremtidens landdistrikter.…

25/06 2024

Danmark skal være et foregangsland i den grønne omstilling, og vi er nu et skridt tættere på, at de første energiparker kan realiseres. Det siger…

20/06 2024

Pressemeddelelsen udsendes på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside på vegne af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen.

Som opfølgning på…

18/06 2024

By-, Land- og Kirkeministeriet har i efteråret 2023 taget initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe om autocampere. Arbejdsgruppen blev forankret…