Folkekirkens Samarbejdsudvalg går sammen om en fælles plan for arbejdsmiljøet

 

Folkekirkens Samarbejdsudvalg har besluttet at iværksætte en fælles handleplan for arbejdet med folkekirkens arbejdsmiljø. Udvalget vil bl.a. arbejde med at styrke samarbejdskulturen og helhedssynet på folkekirken som fælles arbejdsplads for kirkefunktionærer og præster.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen glæder sig over det fælles fokus på arbejdsmiljøet fra både ansatte og ledere i folkekirken:

Jeg anser det for en bunden opgave, at vi sammen får bragt folkekirken et bedre sted hen. Derfor glæder jeg mig over, at folkekirkens parter og Kirkeministeriet har fundet fælles fodslag om arbejdsmiljødagsordenen. Det kræver, at alle parter går sammen og tager ansvar, hvis vi skal lykkes med at forbedre arbejdsmiljøet. Jeg tror på, at en fælles handlingsplan er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Der arbejdes med arbejdsmiljøhandleplaner i mange forskellige fora i folkekirken, men det er første gang, at alle folkekirkens parter og Kirkeministeriet er gået sammen om en handleplan, der skal styrke det fælles ansvar og fokus i arbejdsmiljøarbejdet. De foreløbige overskrifter og initiativer i planen er:

  • Helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads.
    Fælles forpligtelse på kollegialt samarbejde med respekt for forskellige fagligheder, hvor kvalifikationer følger ansvar. Herunder f.eks. folder til nyansatte.
  • Fælles om arbejdsmiljøarbejdet – tydeliggørelse af ansvar, pligter og roller.
    Informationsmateriale om, hvem der er ansvarlig for hvad på arbejdsmiljøområdet og vejledning eller cirkulære, som fastsætter de nærmere rammer for de obligatoriske arbejdsmiljødrøftelser. Derudover ses på en bedre koordinering af APV- processerne.
  • Samtaleguide til at drøfte samarbejde, kommunikation og trivsel.
    En guide til dialog om trivsel og arbejdsmiljø. Guiden kan bruges lokalt på arbejdspladserne f.eks. i forbindelse med de årlige medarbejdermøder.

Folkekirkens Samarbejdsudvalg består af repræsentanter for både ansatte og arbejdsgivere i folkekirken samt fra Kirkeministeriet og er et samlende og brobyggende forum for drøftelser af blandt andet arbejdsmiljøet. Handleplanen er et fælles afsæt for det tværgående samarbejde om at styrke arbejdsmiljøet i folkekirken.

 

Nyhedsarkiv

03/07 2024

I dag lander en positiv besked om støtte fra Landdistriktspuljen i indbakken hos 56 ansøgere.

01/07 2024

Minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, udpeger vinderen af Landdistriktsprisen 2024 på årets Landdistriktskonference d. 11. november…

28/06 2024

Minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, inviterer til årets landdistriktskonference, hvor der sættes fokus på fremtidens landdistrikter.…

25/06 2024

Danmark skal være et foregangsland i den grønne omstilling, og vi er nu et skridt tættere på, at de første energiparker kan realiseres. Det siger…

20/06 2024

Pressemeddelelsen udsendes på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside på vegne af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen.

Som opfølgning på…

18/06 2024

By-, Land- og Kirkeministeriet har i efteråret 2023 taget initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe om autocampere. Arbejdsgruppen blev forankret…