Fælles handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023 ligger klar

Pressemeddelelsen udsendes på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside på vegne af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen.

Som opfølgning på undersøgelsen af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023, der blev offentliggjort d. 24. januar 2024, har folkekirkens parter nu udarbejdet en fælles handlingsplan for opfølgning på undersøgelsens resultater og anbefalinger. Handlingsplanen skal danne grundlag for de kommende års indsatser for at styrke arbejdsmiljøet i folkekirken.

Handlingsplanen er udarbejdet af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen, der består af repræsentanter fra By-, Land- og Kirkeministeriet, præster, provster, biskopper, menighedsråd og kirkefunktionærer.

I handlingsplanen er der både fokus på indsatser til fremme af de positive aspekter ved folkekirkens arbejdsmiljø, som den høje jobtilfredshed, oplevelsen af meningsfuldhed og motivation og engagement i arbejdet, og på håndtering af udfordringerne, som den mobning, som ansatte i folkekirken oplever i et omfang, der ligger over landsgennemsnittet. Håndtering og nedbringelse af mobning indgår som et særligt højt prioriteret indsatsområde i handlingsplanen.

Handlingsplanen forholder sig til alle rapportens anbefalinger, herunder til forankringen og prioriteringen af det videre arbejde med hver af anbefalingerne hos de aktører i folkekirken, der på forskellig vis arbejder med folkekirkens arbejdsmiljø. Arbejdet er allerede godt i gang hos en række af aktørerne.

Handlingsplanen for opfølgning på undersøgelsen af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023 kan findes her.

Arbejdsmiljøundersøgelsen for folkekirken er lavet i samarbejde med konsulentfirmaet Mindwork og analyseinstituttet Voxmeter, som har stået for dataindsamling og -behandling. Hovedrapport – Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023 kan findes her, og Pixirapport – Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023 kan findes her.

Spørgsmål til styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen rettes til By-, Land- og Kirkeministeriets presseafdeling på tlf. 70 20 25 85 (ikke sms) eller på e-mail pressevagten@km.dk

Nyhedsarkiv

03/07 2024

I dag lander en positiv besked om støtte fra Landdistriktspuljen i indbakken hos 56 ansøgere.

01/07 2024

Minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, udpeger vinderen af Landdistriktsprisen 2024 på årets Landdistriktskonference d. 11. november…

28/06 2024

Minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, inviterer til årets landdistriktskonference, hvor der sættes fokus på fremtidens landdistrikter.…

25/06 2024

Danmark skal være et foregangsland i den grønne omstilling, og vi er nu et skridt tættere på, at de første energiparker kan realiseres. Det siger…

18/06 2024

By-, Land- og Kirkeministeriet har i efteråret 2023 taget initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe om autocampere. Arbejdsgruppen blev forankret…

11/06 2024

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin løfter i dag sløret for et nyt rådgivende udvalg, der skal bedømme ansøgningerne til…