Enig aftalekreds går videre med en forsøgsordning for frilandsbyer og -øer

Et mindre antal landsbyer og småøer skal som et forsøg sættes fri af eksisterende lovgivning. Det fremgår af aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter. Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne.

Forsøgsordningen har til hensigt at afprøve nye tiltag, der kan understøtte udviklingen i landsbyer på op til 1.500 indbyggere og på de 27 småøer i Danmark.

Aftalekredsen er blevet enige om, at 17 projekter skal indgå i en yderligere kvalificering af forsøgsordningen for frilandsbyer og -øer.

Nu starter arbejdet i Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Kirkeministeriets departement, hvor de 17 projekter undersøges nærmere. Her vil styrelsen og ministeriet undersøge hvilke lovfritagelser, der skal indgå i forsøgsordningen. Kirkeministeriet kontakter de relevante ministerier, hvis lovgivning, der ønskes fritagelser fra.

I slutningen af november 2023 forventes aftalekredsen at mødes igen for at beslutte, hvilke landsbyer og øer samt hvilke lovfritagelser, der konkret skal indgå i en forsøgsordning.

De 17 projekter har peget på konkrete lovgivningsmæssige barrierer, som de oplever som en stopklods for lokal udvikling og idérigdom. Projektforslagene omhandler fx ønsker om at etablere nye attraktive boligtyper i bofællesskaber, erhvervsudvikling fx ved havne samt at udvikle infrastruktur til fælles lokale energiløsninger. Ønskerne om lovfritagelse i de konkrete projekter handler blandt andet om at blive fritaget for regler i planloven, naturbeskyttelsesloven - herunder strandbeskyttelseslinjen - samt varmeforsyningsloven.

Minister for landdistrikter Louise Schack Elholm udtaler:

"Jeg er glad for, at vi er en samlet og meget bred aftalekreds, der har besluttet at gå videre med forsøgsordningen for frilandsbyer og -øer. Jeg er meget opmærksom på, at landsbyerne og småøerne oplever, at dele af lovgivningen er en barriere for udviklingen af deres landsbyer eller øer. Derfor er det vigtigt, at vi nu kan gå videre med 17 landsbyer og øer for at kvalificere deres ønsker om lovfritagelser.

Der skal lyde en stor tak til Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer, som har hjulpet med at vurdere og kvalificere projektforslagene til forsøgsordningen.”

Hele 39 landsbyer og øer har tilkendegivet deres interesse for at deltage i en forsøgsordning. I december 2022 indsendte 25 projekter deres endelige interessetilkendegivelser, og i maj 2023 færdiggjorde projektsekretariatet deres kvalificering og prioritering af forsøgsprojekterne.

 

Yderligere oplysninger

Vil du læse mere om de 17 landsbyer og -øer, der er gået videre i forsøgsordningen for frilandsbyer og -øer, kan du se vedhæftede dokumenter.

Har du spørgsmål, kan du kontakte presserådgiver Camilla Stokholm Glargaard på tlf. 23 41 08 11 eller mail: km-presse@km.dk

Nyhedsarkiv

20/06 2024

Pressemeddelelsen udsendes på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside på vegne af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen.

Som opfølgning på…

18/06 2024

By-, Land- og Kirkeministeriet har i efteråret 2023 taget initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe om autocampere. Arbejdsgruppen blev forankret…

11/06 2024

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin løfter i dag sløret for et nyt rådgivende udvalg, der skal bedømme ansøgningerne til…

04/06 2024

Et udvalg på tværs af By-, Land- og Kirkeministeriet, Social- Bolig- og Ældreministeriet, Skatteministeriet, Økonomiministeriet og Finansministeriet…

03/06 2024

Er der for mange og indviklede regler? Er sagsgangene for tunge og tidskrævende? Og er der arbejdsopgaver, der kunne delegeres, så…

30/05 2024

Folketinget har i dag vedtaget en ny lov om statsligt udpegede energiparker.