Den folkekirkelige Udviklingsfond støtter kirkemusik med 1,3 mio. kr.

Den folkekirkelige Udviklingsfond har for 2010 bevilget i alt 1,3 mio. kr. i støtte til 15 projekter. Hovedparten af de 15 projekter handler om salmer og kirkemusik.

 

Der er til årets tildeling af midler modtaget i alt 64 ansøgninger.  Det er det højeste antal i Den folkekirkelige Udviklingsfonds historie.

 

Støtten til de 15 projekter er tildelt efter indstilling fra Budgetfølgegruppen vedrørende Fællesfonden i samarbejde med Den Danske Præsteforening.

 

Den folkekirkelige Udviklingsfond støtter projekter og initiativer til udvikling af Folkekirkens arv og virke - herunder dens musik og salmer. Fonden fungerede på forsøgsbasis i årene 2007-2009, og fonden er efter en evaluering blevet permanent etableret i 2010.

 

Til årets uddeling af midler havde fonden udpeget følgende to indsatsområder:

  1. Udbredelse af kendskabet til den kirkemusikalske arv og salmetradition.
  2. Anvendelse af musik og kor i gudstjenesten.

 

Disse indsatsområder har været til stor inspiration for ansøgerne, og indsatsområderne udgør en fællesnævner for årets tildeling af midler.

 

Blandt tilskudsmodtagere kan nævnes projektet Line og Livet fra Familieforlaget, der med tre letlæsningsbøger vil formidle tre udvalgte salmer for børn. Salmerne indsynges af Marie Carmen Koppel til gratis download, og gratis eksemplarer af bøgerne distribueres til samtlige kirker i landet.

 

Et andet projekt, der har modtaget støtte, er en salmedigtergruppe med Holger Lissner i spidsen, der får støtte til at producere en række salmer i tilknytning til gammeltestamentlige tekster, der læses i gudstjenesterne. Salmedigtningen vil besvare et udtalt behov blandt mange præster for nye salmer til denne læsning.

 

Der er desuden givet støtte til produktionen af et idé-katalog med Påske-optakter af Anne Ehlers ved Langenæskirken, Århus. Påske-optakter er gudstjenester opbygget efter en særlig model med musik, tekster og kunstneriske installationer, der ved at indkredse udvalgte temaer foregriber Påskens indhold på en ny og spændende måde.

 

Der er også givet støtte til et konfirmandprojekt fra Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik. Projektet med titlen Liturgisk Eksperimentarium vil lade konfirmander udvikle egne opskrifter for gudstjenester ud fra deres forståelse og tolkning af højmessen. Projektet resulterer i udgivelse af et erfaringshæfte og afholdelse af temadage.

 

Endeligt kan nævnes projektet Udvikling, undervisning, udsyn og U2. Projektet fik sidste år støtte til forskning og deltagelsen i en kongres, og i år har projektet opnået støtte til formidling og spredning af sine resultater i en bog. Bogudgivelsen suppleres af en stort anlagt U2-gudstjeneste i forbindelse med afholdelsen af Danske Kirkedage.

 

Ved bedømmelsen af ansøgningerne er der lagt vægt på følgende kriterier, der blev fremhævet ved etablering af Den folkekirkelige Udviklingsfond:

  • at projektet / initiativet er nyskabende og sandsynliggør en klar nyttevirkning for folkekirken,
  • at projektet / initiativet har bred geografisk dækning, dvs. indebærer et samarbejde mellem flere stifter - der vil således blive givet forrang til initiativer, der geografisk set har bred deltagelse,
  • at projektet gennem sit eksempel og formidlingen heraf kan omsættes til andre dele af folkekirken samt danne inspiration for nye tiltag,
  • at frivilligt arbejde indgår som en del af projektet.  

 

Der er desuden lagt vægt på at fordele midlerne geografisk bredt i landet, og på at fordele midlerne mellem mange forskelligartede projekter.

 

Se oversigt over støttede projekter i 2010

 

Se yderligere oplysninger om Den folkekirkelige Udviklingsfond

Nyhedsarkiv

03/07 2024

I dag lander en positiv besked om støtte fra Landdistriktspuljen i indbakken hos 56 ansøgere.

01/07 2024

Minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, udpeger vinderen af Landdistriktsprisen 2024 på årets Landdistriktskonference d. 11. november…

28/06 2024

Minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, inviterer til årets landdistriktskonference, hvor der sættes fokus på fremtidens landdistrikter.…

25/06 2024

Danmark skal være et foregangsland i den grønne omstilling, og vi er nu et skridt tættere på, at de første energiparker kan realiseres. Det siger…

20/06 2024

Pressemeddelelsen udsendes på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside på vegne af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen.

Som opfølgning på…

18/06 2024

By-, Land- og Kirkeministeriet har i efteråret 2023 taget initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe om autocampere. Arbejdsgruppen blev forankret…