Budgettet for folkekirkens fællesfond 2022 ligger nu fast

 

Folkekirkens Grønne Omstilling står øverst på kirkeministerens prioritering af nye initiativer i næste års budget for folkekirkens fællesfond. Folkekirkens fællesfond er folkekirkens fælles kasse til nationale udgifter, og kirkeministeren har nu fastlagt budgettet for 2022.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen udtaler:

Folkekirken har meldt sig helhjertet ind i det fælles samfundsansvar for at udvikle bæredygtige løsninger og bidrage til den grønne omstilling. I mange sogne og provstier har gode lokale kræfter længe arbejdet på at gøre folkekirken grønnere. Med en ny bevilling fra folkekirkens fællesfond støtter vi nu op om den lokale indsats med projekt Folkekirkens Grønne Omstilling, som skal forankre, koordinere og dokumentere indsatsen, så der bliver skabt gode vilkår for endnu flere grønne forbedringer på tværs af folkekirken.

 

Baggrund

Fællesfonden er med sit budget på 1,8 mia. kroner en hjørnesten i den folkekirkelige økonomi.

Fællesfonden finansierer en stor del af lønnen til præster i folkekirken og desuden de dele af folkekirkens virksomhed, som bedst løses på nationalt plan.

Det betyder blandt andet, at Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, landets tre kirkemusikskoler og de ti stiftsadministrationer nu kender deres økonomiske rammer for 2022. I 2022 anvendes der for eksempel 39,4 mio. kr. til uddannelse af præster m.v. hos Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og 25,5 mio. kr. til uddannelse af kirkemusikere hos de tre kirkemusikskoler i Løgumkloster, Vestervig og Roskilde.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet beslutter kirkeministeren desuden, hvordan omprioriteringsmidlerne til udviklingsopgaver og nye initiativer i folkekirken skal udmøntes. Omprioriteringsmidlerne fordeles efter rådgivning fra Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden, som består af repræsentanter for folkekirkelige interessenter med økonomisk ansvar.

I 2022 bidrager omprioriteringsmidlerne med finansiering af projekter for i alt 6,7 mio. kr.

Den største tildeling af omprioriteringsmidler i 2022 sker til projektet Folkekirkens Grønne Omstilling. Læs ansøgningen vedr. projekt Folkekirkens Grønne Omstilling her.

Se budget 2022 for folkekirkens fællesfond her. Fordelingen af omprioriteringsmidler fremgår af tabel 9.2 i budgettet.

 

Nyhedsarkiv

10/04 2024

Landdistriktspuljen støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne. I 2024 er der afsat 56,7 millioner kroner i…

25/03 2024

Middelalderkirker, udligningsordning og finansiering af præster: Kirkeministeren beder et nyt udvalg om at se på, hvordan folkekirkens fællesfond kan…

24/03 2024

Kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at Karl Edvard Nielsens gravsten skal fjernes fra Det Store Gravfelt i Mindelunden for modstandsfolk under…

18/03 2024

I dag tager By-, Land- og Kirkeministeriet sammen med repræsentanter fra folkekirken hul på et arbejde, der skal gøre det lettere at udføre…

10/02 2024

Lørdag den 3. februar 2024 afholdt minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin et borgermøde i Østerild Multicenter om den politiske beslutning…

04/02 2024

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale…