Publikationer

2023

Partnerskab for levende bymidter - PDF

2022

Afsluttende rapport fra arbejdsgruppen vedr. Gode rammer for folkekirkens lokale kasser - PDF

Evaluering af forsøg under Lov om forsøg i folkekirken - PDF

Analyse af rammer for økonomistyring af de lokale kasser i folkekirken - PDF

Politiske aftaler

Opfølgning på evaluering af planloven, juni 2022

Aftale om udmøntning af delelementer i aftale om Gode rammevilkår for forsøgsmøller af 15. december 2021, juni 2022

Principaftale Køge Bugt Strandpark, 7. september 2022

Aftale om screening af mindre områder for et tredje, nationalt testcenter for vindmøller mv., september 2022

2021

Årsrapport for Kirkeministeriets departement 2021 - PDF

Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2012 - PDF 

Adfærdskodeks for menighedsråds behandling af personoplysninger som led i sognepleje - PDF

Programbeskrivelse - folkekirkens grønne omstilling - PDF

Rapport - Levende bymidter - PDF

Politiske aftaler

Mere liv i bymidter og landdistrikter, november 2021

Gode rammer for udvikling af Københavns Lufthavn, december 2021

Aftale om gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller, december 2021

2020

Årsrapport for Kirkeministeriets departement 2020 - PDF

Folder - folkekirkens økonomi - PDF

2019

Årsrapport for Kirkeministeriets departement 2019 - PDF

Forsikringshåndbogen 2017-2019

Forsøg i folkekirken

2018

Årsrapport 2018 for Folkekirkens it

Årsrapport 2018 for Kirkeministeriets departement - PDF

Betænkning fra Udvalget om Præstemangel, september 2018 - PDF

2017

Kompetenceprofil for præster, den 1. december 2017 - PDF

Betænkning 1567 - Menighedsrådsvalg i fremtiden - PDF

Årsrapport 2017 for Kirkeministeriets departement - PDF

Analyse om indhold og omfang af mobning blandt folkekirkens præster - PDF 

2016

Årsrapport 2016 for Kirkeministeriets departement - PDF

Samarbejde mellem menighedsråd i folkekirkens provstier - PDF

Kompetenceprofil provsteembedet - PDF 

2015

Årsrapport 2015 for Kirkeministeriets departement - PDF

Menighedsråd på jeres måde - 2015- PDF

Evalueringsrapport Forsøg med valg til menighedsråd 2015 - PDF

2014

Folkekirkens styre - Betænkning 1544 - 2004 - PDF

Årsrapport 2014 for Kirkeministeriets departement -PDF

Forsikringshåndbog - Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 - PDF    

Artskontoplan for lokale kasser vers. 2.4 - Jan 2014 - PDF

Formålskontoplan vers. 2.2 - Jan 2014 - PDF

Vejledning tl formålskontoplan 2012 - PDF

Vejledning til Budget 2014 - PDF

Budgetskema 2014 - Excel

Beregning af kirkegårds- og krematorietakster

2013

Rapport om hospitalspræsters arbejde - Red. Dorthe R. Sørensen, hospitalsprovst i Region Midtjylland - 2013 -PDF

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 -  Juni 2013 - PDF

Delrapport 2 fra udvalg om folkekirkeligt videns- og studiecenter - Marts 2013 - PDF

Ministerens brev om oprettelse af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter - Maj 2013  PDF

Rapport fra Implement Consulting Group om organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen - PDF

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende serviceeftersyn af gravminderegistreringsordningen - Juni 2013 - PDF

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug - Apr. 2013 - PDF

Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes departement - PDF

Momsvejledning 2013 - PDF

Regneark til momsvejledning 2013 - PDF - Excel

Regnskabsinstruks for kirkekasser 2013 - PDF

Bilag til regnskabsinstruks for kirkekasser 2013 - PDF - Word

Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 2013 - PDF

Bilag til regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 2013 - PDF - Word