Fællesfonden

Fællesfondens udgifter var i 2022 ca.1,2 mia. kr. og indtægterne var 1,3 mia. kr. Fællesfondens primære indtægtskilde er landskirkeskatten. 

Fællesfonden er folkekirkens fælles kasse og dækker en række fælles folkekirkelige udgifter. Kirkeministeriet administrerer midlerne fra fællesfonden. Indtægterne fra fællesfonden kommer primært fra landskirkeskatten.

Kirkeministeren fastsætter fællesfondens samlede budget og landskirkeskatten efter høring af en budgetfølgegruppe. Budgetfølgegruppen består af en biskop, en repræsentant for Landsforeningen af Menighedsråd, en repræsentant for Danmarks Provsteforening, en stiftskontorchef samt en repræsentant for Kirkeministeriet. Budgetfølgegruppen afgiver indstilling om budgettet efter drøftelse med et budgetsamråd, der består af en repræsentant fra hvert af de 10 stifter samt en observatør for Den danske Præsteforening og en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer i folkekirken.

Fællesfondens indtægter

Fællesfondens primære indtægtskilde er landskirkeskatten.

 

Fællesfondens udgifter

Fællesfondens udgifter går primært til løn til præster og provster. Denne post udgør i 2022 knap 50 pct. af alle fællesfondens udgifter. Andre store poster på fællesfondens budget er:

  • Drift af stiftsadministrationerne
  • Drift af folkekirkens IT
  • Drift af folkekirkelige uddannelsesinstitutioner
  • Pension til tidligere tjenestemandsansatte kirkefunktionærer
  • Udligningstilskud til nedsættelse af kirkeskatten i økonomisk svage områder af landet 

Derudover bevilger Fællesfonden midler til en række forskellige folkekirkelige aktiviteter og institutioner herunder www.folkekirken.dk og Den Folkekirkelige Udviklingsfond.

Tabel 1: Fællesfondens udgifter (mio. kr. faste 2022 priser)

 201120122013201420152016201720182019202020212022
Lønninger; præster og provster615614634643660643644649664668643654
Lønninger; stifter616260616564646969676672
Øvrige driftsudgifter266268277282294267279253270249248270
Tilskud til lokale kasser; udligning og forsøg113113114114115114114115114115114116
Tilskud til lokale kasser; generelt tilskud18-----------
Pension, kirkefunktionærer ansat af menighedsråd769396100104107107108107201200200
Udgifter i alt1.1491.1501.1811.2001.2381.1951.2081.1941.2241.3001.2711.312