Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi kan opdeles i tre hovedgrupper: Den lokale økonomi, statstilskud og Fællesfonden. Folkekirkens indtægter kommer fra tre kilder: Kirkeskat, statstilskud og øvrige indtægter. Folkekirkens udgiftsposter er fordelt mellem: Løn, drift og anlægsarbejde.

Læs folder om folkekirkens økonomi - kort fortalt - PDF