Aktuelt

06/12 2023

Jens Husted er ny særlig rådgiver for Morten Dahlin.

24/11 2023

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin har sat sig i spidsen for det landdistriktspolitiske udspil. Det betyder også, at den nye minister…

23/11 2023

Venstres Morten Dahlin bliver minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde. Den nye minister indtræder…

23/11 2023

Kl. 15.00 i dag den 23. november vil der være ministeroverdragelse i By-, Land- og Kirkeministeriet, hvor Morten Dahlin får overdraget ministerposten…

20/11 2023

Minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, vil gerne høre tanker og idéer om fremtidens landdistrikter fra lokalsamfund, når ministeren…

15/11 2023

Den nye regional- og landdistriktspolitiske redegørelse for 2023 bliver den 16. november debatteret i Folketinget. Redegørelsen kaster lys over en…

14/11 2023

Kirkeministeriet har truffet to afgørelser som opfølgning på medieomtale i maj 2022 om, at en medarbejder ved Vor Frue Kirke i København skulle have…

11/11 2023

Folkekirken har ligesom andre trossamfund i mange år haft en undtagelse fra ligebehandlingsloven fra 1978 som betyder, at det ikke er forbudt at lægge…

03/11 2023

Kirkeministeriet har afgjort to klager over biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus Stift. Der er tale om to adskilte klager, som vedrører to forskellige…

01/11 2023

Som en del af regeringens udspil Klimahandling – sammen om mere grøn strøm fra sol og vind på land, er der åbnet for indmelding af yderligere arealer,…