Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal have ny direktør

Plan- og Landdistriktsstyrelsens direktør gennem en årrække, Sigmund Lubanski, har fået nyt job som direktør for Slots- og Kulturstyrelsen. By-, Land- og Kirkeministeriet søger derfor nu en ny direktør til at gå forrest i Plan- og Landdistriktssty-relsens vigtige arbejde med at skabe udvikling i storbyer og lokalsamfund over hele landet.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen blev med den nuværende opgavesammensætning etableret i forbindelse med regeringsdannelsen den 15. december 2022 som en styrelse under By-, Land- og Kirkeministeriet. Styrelsen har ansvaret for bl.a. fysisk planlægning, byudvikling, udvikling af landdistrikter og de mindre øer samt planlægning for udbygning af vedvarende energi på land.

Styrelsens arbejdsområder har høj politisk prioritet og betydelig offentlig bevågenhed, og styrelsesdirektøren spiller en central rolle i By-, Land- og Kirkeministeriets brede samarbejde om opgaverne med såvel statslige, regionale og kommunale myndigheder som mange lokale og nationale interessenter. Direktøren indgår i By-, Land- og Kirkeministeriets øverste ledelse.

Hvis du er interesseret i at søge stillingen, kan du læse mere og ansøge her.

Nyhedsarkiv

10/04 2024

Landdistriktspuljen støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne. I 2024 er der afsat 56,7 millioner kroner i…

25/03 2024

Middelalderkirker, udligningsordning og finansiering af præster: Kirkeministeren beder et nyt udvalg om at se på, hvordan folkekirkens fællesfond kan…

24/03 2024

Kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at Karl Edvard Nielsens gravsten skal fjernes fra Det Store Gravfelt i Mindelunden for modstandsfolk under…

18/03 2024

I dag tager By-, Land- og Kirkeministeriet sammen med repræsentanter fra folkekirken hul på et arbejde, der skal gøre det lettere at udføre…

10/02 2024

Lørdag den 3. februar 2024 afholdt minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin et borgermøde i Østerild Multicenter om den politiske beslutning…

04/02 2024

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale…