Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal have ny direktør

Plan- og Landdistriktsstyrelsens direktør gennem en årrække, Sigmund Lubanski, har fået nyt job som direktør for Slots- og Kulturstyrelsen. By-, Land- og Kirkeministeriet søger derfor nu en ny direktør til at gå forrest i Plan- og Landdistriktssty-relsens vigtige arbejde med at skabe udvikling i storbyer og lokalsamfund over hele landet.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen blev med den nuværende opgavesammensætning etableret i forbindelse med regeringsdannelsen den 15. december 2022 som en styrelse under By-, Land- og Kirkeministeriet. Styrelsen har ansvaret for bl.a. fysisk planlægning, byudvikling, udvikling af landdistrikter og de mindre øer samt planlægning for udbygning af vedvarende energi på land.

Styrelsens arbejdsområder har høj politisk prioritet og betydelig offentlig bevågenhed, og styrelsesdirektøren spiller en central rolle i By-, Land- og Kirkeministeriets brede samarbejde om opgaverne med såvel statslige, regionale og kommunale myndigheder som mange lokale og nationale interessenter. Direktøren indgår i By-, Land- og Kirkeministeriets øverste ledelse.

Hvis du er interesseret i at søge stillingen, kan du læse mere og ansøge her.

Nyhedsarkiv

30/05 2024

Folketinget har i dag vedtaget en ny lov om statsligt udpegede energiparker.

28/05 2024

Folketinget har den 28. maj 2024 vedtaget lov om forsøgsordning for frie bymidter. Dermed kan 14 udvalgte mindre og mellemstore byer fordelt i hele…

08/05 2024

Kirkeminister Morten Dahlin deltog i denne uge i det første møde i Udvalget vedrørende bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver.

07/05 2024

Igen i år kommer rammen for FLAG-tilskudsordningen til at lyde på 16 millioner kroner.

30/04 2024

Minister for byer og landdistrikter og kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at 16 kirker får tildelt 14,8 millioner kroner fra puljen for 2024 i…

15/04 2024

Folkekirken har netop afsluttet den største danske klimaundersøgelse af sin art i en enkelt organisation. Den omfattende kortlægning afdækker…