Nyt udvalg om bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver

Middelalderkirker, udligningsordning og finansiering af præster: Kirkeministeren beder et nyt udvalg om at se på, hvordan folkekirkens fællesfond kan bidrage til at løfte nogle af folkekirkens centrale udfordringer i de kommende år.

Folkekirken står over for betydelige udfordringer i takt med, at demografiske ændringer og samfundsudviklingen i øvrigt gradvist forandrer vilkårene for at være til stede i hele landet og møde befolkningen, hvor den bor og søger fællesskaber i både by og land.

Det kalder på rettidig omhu, fremsyn og nytænkning både lokalt og på landsplan, også i forhold til hvordan folkekirkens ressourcer prioriteres nu og fremover. Kirkeminister Morten Dahlin har derfor på indstilling fra repræsentanter for biskopper, provster, menighedsråd og stiftskontorchefer i den såkaldte budgetfølgegruppe nedsat et Udvalg vedrørende bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver.

Udvalgets fokus er, hvilke fælles aktiviteter folkekirkens fællesfond skal finansiere på sigt og hvordan. Fællesfonden er folkekirkens fælles kasse med en årlig økonomi på 1,2 mia. kr., som kirkeministeren forvalter på rådgivning fra budgetfølgegruppen.

Kirkeminister Morten Dahlin siger:

”Folkekirken er først og fremmest kendetegnet ved det engagerede lokale kirkeliv i de over 2100 sogne. Men jeg er også optaget af, at folkekirken tænker på tværs og kan løse sine opgaver på landsplan nu og fremover. Det handler blandt andet om at finde gode og solidariske løsninger på udfordringer, som nogle landdistrikter oplever i forhold til vedligeholdelse af middelalderkirker og præstemangel.

Derfor bakker jeg varmt op om det udvalgsarbejde, som folkekirkens interessenter har anbefalet. Jeg opfordrer til at gå fordomsfrit til opgaven og fremlægge nytænkende modeller, som kan være med til at løfte nogle af folkekirkens centrale udfordringer i de kommende år.”

Baggrund

Folkekirken oplever en stigende efterspørgsel efter landsdækkende initiativer. Det gælder bl.a. på områder som den grønne omstilling, arbejdsmiljø, digitalisering, uddannelse og formidling. Samtidig udfordrer den demografiske udvikling de menneskelige og økonomiske ressourcer i bl.a. landdistrikter med mange middelalderkirker. Hertil kommer stigende administrative krav til forvaltningen af de fælles opgaver, som bl.a. følger af folkekirkens status som offentlig myndighed.

Det er opgaver, som folkekirkens sogne, der har meget forskellige økonomiske vilkår, ikke kan løfte hver for sig, men som kalder på fælles og solidariske løsninger. Hvis fællesfonden, skal kunne bidrage til disse løsninger, er der imidlertid behov for at tænke i nye løsningsmodeller, fordi fællesfondens økonomiske råderum har været fastholdt uændret i faste priser i en årrække og derfor ikke giver mulighed for finansiering af væsentlige nye opgaver.

Kirkeminister Morten Dahlin har derfor efter indstilling fra budgetfølgegruppen for folkekirkens fællesfond besluttet at nedsætte et udvalg, der skal se på, hvordan folkekirkens fællesfond kan bidrage til at løfte nogle af folkekirkens centrale udfordringer i fremtiden.

Udvalget skal foreslå bæredygtige modeller for fællesfondens fremtidige finansiering af folkekirkens fællesopgaver på tre områder:

  • Udligning og middelalderkirker
  • Prioritering og finansiering af folkekirkens samlede præsteårsværk
  • Sikring af råderum til finansiering af nye og nødvendige fællesopgaver

Læs kommissoriet her.

Nyhedsarkiv

15/04 2024

Folkekirken har netop afsluttet den største danske klimaundersøgelse af sin art i en enkelt organisation. Den omfattende kortlægning afdækker…

10/04 2024

Landdistriktspuljen støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne. I 2024 er der afsat 56,7 millioner kroner i…

24/03 2024

Kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at Karl Edvard Nielsens gravsten skal fjernes fra Det Store Gravfelt i Mindelunden for modstandsfolk under…

18/03 2024

I dag tager By-, Land- og Kirkeministeriet sammen med repræsentanter fra folkekirken hul på et arbejde, der skal gøre det lettere at udføre…

10/02 2024

Lørdag den 3. februar 2024 afholdt minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin et borgermøde i Østerild Multicenter om den politiske beslutning…

04/02 2024

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale…