Minister og biskopper drøfter store bededag

 

Fredag eftermiddag mødtes kirkeminister Louise Schack Elholm med folkekirkens ti biskopper for at drøfte regeringens forslag om afskaffelse af store bededag som helligdag. Mødet blev indkaldt dagen efter offentliggørelsen af regeringens beslutning om at pege på netop store bededag.

Mødet er et led i inddragelsen af folkekirken i udmøntningen af forslaget, herunder de afledte konsekvenser for folkekirkens alterbog.

- Jeg har naturligvis respekt for, at biskopperne ikke er enige i regeringens forslag om at afskaffe en helligdag. Ikke desto mindre ønsker regeringen at inddrage folkekirken så godt som muligt i udmøntningen af forslaget. Jeg har nu bedt biskopperne om at tænke over, hvilke konsekvenser det skal have for alterbogen og hvem der skal inddrages i det videre arbejde, siger kirkeminister Louise Schack Elholm.

Nyhedsarkiv

08/05 2024

Kirkeminister Morten Dahlin deltog i denne uge i det første møde i Udvalget vedrørende bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver.

07/05 2024

Igen i år kommer rammen for FLAG-tilskudsordningen til at lyde på 16 millioner kroner.

30/04 2024

Minister for byer og landdistrikter og kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at 16 kirker får tildelt 14,8 millioner kroner fra puljen for 2024 i…

15/04 2024

Folkekirken har netop afsluttet den største danske klimaundersøgelse af sin art i en enkelt organisation. Den omfattende kortlægning afdækker…

10/04 2024

Landdistriktspuljen støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne. I 2024 er der afsat 56,7 millioner kroner i…

25/03 2024

Middelalderkirker, udligningsordning og finansiering af præster: Kirkeministeren beder et nyt udvalg om at se på, hvordan folkekirkens fællesfond kan…