Kirkeminister Morten Dahlin: Det skal være nemmere at være menighedsråd

I dag tager By-, Land- og Kirkeministeriet sammen med repræsentanter fra folkekirken hul på et arbejde, der skal gøre det lettere at udføre menighedsrådsarbejde. Det sker med et opstartsmøde i projektet ”Forenkling og bedre understøttelse af menighedsrådsarbejdet”, som er igangsat på initiativ af kirkeminister Morten Dahlin.

Kirkeminister Morten Dahlin siger:

”Som menighedsrådsmedlem påtager man sig et stort og vigtigt ansvar for det lokale kirkeliv og for, at folkekirken lever op til sine opgaver som offentlig myndighed. Det er der al mulig grund til, at vi alle sammen anerkender.

Men Danmarks omkring 12.000 menighedsrådsmedlemmer er også frivillige ildsjæle med både arbejde og gøremål ved siden af opgaven som menighedsrådsmedlemmer. Og de møder for meget bureaukrati i dag. Derfor mener jeg, at vi skylder at lave et grundigt arbejde for at finde steder, hvor vi kan gøre lettere for de mange der vælger at bruge deres fritid på arbejdet i Folkekirken.”

Om projekt ”Forenkling og bedre understøttelse af menighedsrådsarbejdet”

Projektet, der løber frem mod januar 2025, skal ende med konkrete forslag til lovændringer. Målet er, at det bliver administrativt lettere for menighedsrådene at løfte deres opgaver.

En styregruppe og to arbejdsgrupper vil som led i arbejdet afdække, hvad der kan gøre menighedsrådsarbejdet nemmere. En del af arbejdet vil bestå i at undersøge, hvordan menighedsrådene i praksis løser deres opgaver, og hvad der er brug for af understøttelse, så opgaverne kan løses lettere. Derudover skal det undersøges, om der er regler i den kirkelige lovgivning, som kan indebære unødvendige byrder eller hindringer i menighedsrådenes daglige virke. Det skal også afdækkes, hvordan menighedsrådsarbejdet, som i praksis kan se meget forskelligt ud og have meget forskellige vilkår i forskellige sogne, kan organiseres mere fleksibelt.

By-, Land- og Kirkeministeriets retschef, Pernille Esdahl, er formand for styregruppen. Der er ligeledes repræsentanter fra biskopperne, Landsforeningen af Menighedsråd, Danmarks Provsteforening, Den Danske Præsteforening, stiftskontorcheferne og kirkefunktionærorganisationerne og ministeriet i styregruppen.

Læs projektbeskrivelsen her.

Nyhedsarkiv

15/04 2024

Folkekirken har netop afsluttet den største danske klimaundersøgelse af sin art i en enkelt organisation. Den omfattende kortlægning afdækker…

10/04 2024

Landdistriktspuljen støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne. I 2024 er der afsat 56,7 millioner kroner i…

25/03 2024

Middelalderkirker, udligningsordning og finansiering af præster: Kirkeministeren beder et nyt udvalg om at se på, hvordan folkekirkens fællesfond kan…

24/03 2024

Kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at Karl Edvard Nielsens gravsten skal fjernes fra Det Store Gravfelt i Mindelunden for modstandsfolk under…

10/02 2024

Lørdag den 3. februar 2024 afholdt minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin et borgermøde i Østerild Multicenter om den politiske beslutning…

04/02 2024

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale…