De første energiparker er nu et skridt tættere på at blive til virkelighed

Danmark skal være et foregangsland i den grønne omstilling, og vi er nu et skridt tættere på, at de første energiparker kan realiseres. Det siger minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin:

”Vi er nu klar til at gå videre med at udpege de første 17 arealer til energiparker på baggrund af en tæt dialog med kommuner og VE-opstillere. Det er et vigtigt skridt i at muliggøre en firedobling af grøn strøm fra sol og vind på land. Og det er et vigtigt skridt, for at sikre et Danmark, der er fri af russisk gas. Samtidig giver energiparkerne mulighed for nye erhvervs- og udviklingsmuligheder i landdistrikterne, som kan bidrage til flere arbejdspladser og mere vækst lokalt.”

Udpegningen af energiparker på land giver mulighed for at etablere både VE-anlæg, PtX-anlæg og tilknyttet erhvervsmæssig bebyggelse som f.eks. produktionsvirksomheder. Det er nogle af elementerne i Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land, som blev indgået den 12. december 2023 mellem regeringen (S, V og M), SF, K, EL, RV og ALT. Udpegningen af energiparker sker på grundlag af en ny lov om statsligt udpegede energiparker, som træder i kraft 1. juli 2024.

Op til udpegningen har der været dialog med kommunerne og opstillerne af vedvarende energi om de 32 arealer til potentielle energiparker, der blev indmeldt i første runde. Ligeledes er der indledt dialog om de yderligere 83 arealer, der blev indmeldt i en supplerende runde i slutningen af 2023. Dialogen med kommuner og VE-opstillere betyder, at der nu arbejdes videre med udpegning af syv energiparker fra første indmeldingsrunde og yderligere 10 arealer fra den supplerende indmeldingsrunde. Flere arealer kan vise sig egnede som led i det videre arbejde.

De 17 energiparker har et maksimalt teoretisk energiproduktionspotentiale på 9,2 TWh, som dog er behæftet med væsentlig usikkerhed og kan ændre sig i takt med realisering af projekterne. 

De første energiparker forventes udpeget ultimo 2024. Der åbnes også for indmelding af nye potentielle arealer til energiparker ultimo 2024 og igen i 2025. Efter udpegningen af et areal til energipark er det op til de lokale aktører – kommuner, VE-opstillere og lodsejere – at udnytte rammerne til realisering af konkrete projekter.

 

Baggrund

I efteråret 2022 blev kommuner og VE-opstillere inviteret til at indmelde arealer til potentielle energiparker som opfølgning på Klimaaftale om grøn strøm og varme fra 22. juni 2022.

188 arealer blev herefter screenet, og ud af disse blev der udvalgt 32 arealer til mulige energiparker. Dialogen med relevante kommuner og VE-opstillere om de 32 arealer fra første indmeldingsrunde er nu afsluttet. Dialogen har afdækket kommunal tilslutning til at arbejde videre med udpegning af syv arealer til energiparker. Der er desuden mulighed for, at der kan opnås kommunal tilslutning til flere energiparker af de 32 arealer fra første indmeldingsrunde. Dette forventes afklaret i efteråret 2024.

I efteråret 2023 blev der i forbindelse med lancering af regeringens udspil Klimahandling - sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land åbnet for indmelding af supplerende potentielle arealer til energiparker. Ved fristens udløb var der indmeldt 83 arealer, hvor der, ligesom med de 32 arealer fra første indmeldingsrunde, gennemføres dialog med kommuner og VE-opstillere om udpegning.

I den foreløbige dialog om de supplerende 83 arealer er der indtil videre kommunal tilslutning til udpegning af yderligere 10 arealer. Kommunerne melder tilbage på de resterende arealer i løbet af efteråret 2024.

 

Du kan finde den politiske aftale Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023 – Rammevilkår til fremme af VE-udbygningen på land af 12. december 2023 her.

Du kan læse mere i nyhed fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen her

Du kan finde flere informationer om udpegning af energiparker på Plan- og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside her

Nyhedsarkiv

03/07 2024

I dag lander en positiv besked om støtte fra Landdistriktspuljen i indbakken hos 56 ansøgere.

01/07 2024

Minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, udpeger vinderen af Landdistriktsprisen 2024 på årets Landdistriktskonference d. 11. november…

28/06 2024

Minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, inviterer til årets landdistriktskonference, hvor der sættes fokus på fremtidens landdistrikter.…

20/06 2024

Pressemeddelelsen udsendes på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside på vegne af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen.

Som opfølgning på…

18/06 2024

By-, Land- og Kirkeministeriet har i efteråret 2023 taget initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe om autocampere. Arbejdsgruppen blev forankret…

11/06 2024

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin løfter i dag sløret for et nyt rådgivende udvalg, der skal bedømme ansøgningerne til…