Lovstof

De gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer og kgl. anordninger på By-, Land- og Kirkeministeriets område er samlet i Retsinformation, som er statens juridiske online informationssystem. Retsinformations databaser opdateres i et samarbejde mellem Retsinformation og ministerierne. 

I tilknytning til lovene har Ministeriet fastsat supplerende regler i bekendtgørelser og cirkulærer m.v. 

Folketinget har i en række love fastlagt rammerne for folkekirken og for begravelse og ligbrænding.

Grundloven indeholder 7 bestemmelser om den danske folkekirke og religionsforhold i Danmark i øvrigt. 

Menighedsråd og andre kirkelige myndigheder som provstiudvalg og stifter kan indgå aftaler om samarbejde. Sådanne samarbejdsaftaler offentliggøres på ministeriets hjemmeside her.