Valgmenigheder

Der findes i dag ca. 40 valgmenigheder. Valgmenigheder har samme læremæssige grundlag som folkekirken. Medlemmer af valgmenigheder betaler ikke kirkeskat, men skal til gengæld selv betale menighedens udgifter.

Valgmenigheden og dens præst er ligesom sognemenigheder under tilsyn af en provst og en biskop, men i øvrigt har en valgmenighed en mere fri og selvstændig stilling.

En valgmenighed kan eksempelvis selv bestemme, hvem den vil have som medlemmer, og en valgmenighed er økonomisk og administrativt uafhængig af den øvrige del af folkekirken.

De ældste valgmenigheder har eksisteret i ca. 150 år. Muligheden for at danne valgmenigheder inden for folkekirken blev indført ved lov i 1868. Lov om valgmenigheder fra 1972 blev ændret i 2013.

En valgmenighed skal anerkendes af kirkeministeren. Anerkendelse forudsætter:

  • at mindst 50 medlemmer af folkekirken med valgret til menighedsråd skriver under på en ansøgning om anerkendelse,
  • at menigheden har en præst, der opfylder betingelserne for at være præst i folkekirken, og som dermed af kirkeministeren kan stadfæstes som præst for valgmenigheden, samt  
  • at menigheden har sin egen kirke eller har en aftale om at måtte benytte en sognekirke.