Menighedsrådsvalg

Menighedsrådene er ansvarlige for sognenes kirkelige og administrative anliggender. Som udgangspunkt er der et menighedsråd i hvert af landets sogne, men igennem de seneste år har flere sogne valgt at have et menighedsråd, der er fælles for to eller flere sogne. Derfor er antallet af menighedsråd ikke konstant – ved menighedsrådsvalget i efteråret 2020 var der i alt 1.634 menighedsråd. Et menighedsråd kan bestå af mellem 5 og 15 medlemmer, og de vælges som hovedregel hvert fjerde år for en fire-årig funktionsperiode.