Medlemmer der bor i udlandet

Flytter du til udlandet, bevarer du dit medlemskab af folkekirken, medmindre du selv melder dig ud.

Bor du i udlandet, og ønsker du at melde dig ud af folkekirken, skal du rette henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn i Danmark, hvor du boede, før du flyttede til udlandet. 

Mens du bor i udlandet, har du som medlem af den danske folkekirke  ret til kirkelig betjening af præsten (præsterne) i det sogn, hvor du sidst har boet i Danmark. Medlemmer, der bor i udlandet, kan desuden have ret til kirkelig betjening i en kirke i et andet sogn, hvis de har en særlig tilknytning til det pågældende sogn. Se mere om dette under punktet ”Kirkelig betjening”.

Danskere, som bor eller er på rejse i udlandet, kan også spørge i en af de danske sømands- og udlandskirker om mulighederne for kirkelig betjening. Det er dog normalt ikke muligt at få foretaget en vielse med borgerlig gyldighed i disse kirker.

Bor du i udlandet, men er skattepligtig i Danmark, kan du blive fritaget for at betale kirkeskat, hvis du forpligter dig til i stedet at betale et tilsvarende beløb til en af de danske sømands- og udlandskirker. Det kræver, at du udfylder blanketten "Begæring om fritagelse for betaling af kirkeskat", som du finder nederst på denne side. Blanketten sendes til Danske Sømands- og Udlandskirker, som efterfølgende kontakter skattemyndighederne i Danmark.