Ledige stillinger

Der er forskellige typer af stillinger i folkekirken. Dels forskellige typer af præstestillinger. Dels forskellige typer af stillinger ved kirker og kirkegårde samt på provstikontorer og i stiftsadministrationerne.

Præster ansættes af kirkeministeren. Ansættelse i øvrige stillinger i folkekirken foretages af menighedsrådene, provstiudvalgene eller stiftsøvrighederne.