Kirkestatistik

Kirkestatistik er udarbejdet af Danmarks Statistik for Kirkeministeriet. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) er ansvarlig for bearbejdningen og fortolkningen af kirkestatistikkerne, som bygger på oplysninger fra Folkekirkens It og Danmarks Statistik. For aktuelle statistiske oplysninger henvises til FUV.

Danmarks Statistiks afsnit om folkekirken på statistikbanken.dk findes under emnet "Kultur og kirke". 

Tal på sogne- og provstiniveau findes desuden under henholdsvis "Sogneoplysninger" og "Provstioplysninger" på de sider i sogn.dk og provsti.dk, der rummer en række forskellige oplysninger om de enkelte sogne og provstier.